Virtuali paroda

Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas

Poeto, literatūros kritiko, eseisto Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms

Rankraščiai

Mokyklinių metų eilėraščiai

Kukulas, Valdemaras. Iš pakelės sodybos...: [pirmoji V. Kukulo kūrybos publikacija] // Komunizmo keliu, 1972, sausio 20, p. 3.

Kukulas, Valdemaras. Svajonės; Žalia: [pirmosios V. Kukulo kūrybos publikacijos] // Komunizmo keliu, 1972, bal. 15, p. 3.

Kukulas, Valdemaras. Pranašumas; Pajusti kaltę...; Nuotaikos; Dviveidžiai: [eilėraščiai iš Valdemaro Kukulo, Kupiškio Vl. Rekašiaus vidurinės mokyklos aštuntoko, sąsiuvinio]. Kupiškis, 1973 m. Iš Genovaitės Vilčinskienės asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Aukojimas; Su baigtimi susitaikyt sunku...; Šmėstelėjimas; Abipus miegojimo meto...; Pirmoji meilė; Įskaudinimas: [iš V. Kukulo sąsiuvinio „Abipus miegojimo meto“, kuriame respublikiniam filologų konkursui Mažeikiuose atrinkti eilėraščiai]. 1974 m. Iš Genovaitės Vilčinskienės asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Reikėtų suprast...; Gyvent viltim...; Klystkeliai dėl gero; Pažiūra į svetimą; Dviveidžiai; Laikas; Grožis; Radiniai; Meilės dalelė; Susiuva dangų su žeme...; Nuotaikos; Akmenukai; Nežiūrėk į debesų ražienas...; Paveikslai; Už lango; Kaimiška naktis; Žolių skudučiai: [eilėraščių, surašytų ant atskirų lapų, rankraštis]. Kupiškis. 1973–1974 m. Iš Genovaitės Vilčinskienės asmeninio archyvo.

1990–2010 m. eilėraščių rankraščiai

Kukulas, Valdemaras. Tavo atvaizdą atkartoja liūdni tvenkiniai...: [eilėraščio rankraštis]. 1990.09.18. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Griaudėja. Griaudėja rudenys...: [eilėraščio rankraštis]. 1990.09.26. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Galbūt be reikalo rašau šį eilėraštį...: [eilėraščio rankraštis]. 1990.11.18–19. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Tėvynė dėl to ir yra... A. Šliogeriui: [eilėraščio rankraštis]. 1992 sausis–rugpjūčio 2 d. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Vėlinės, 1992 lapkričio 1. Vidui Klybui: [eilėraščio rankraštis]. 1993.02.12. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Trupanti siena. Plytos...: [eilėraščio rankraštis]. 1994.02.05. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Tėvo namus pragėriau...: [eilėraščio rankraštis]. 1995.02.20, 5 val. ryto. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Sąvartynas, aplink sąvartynas... V. Dauniui: [eilėraščio rankraštis]. 1995.09.06. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Išsigimusi žiema: [eilėraščio rankraštis]. 1996.07.02. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Dovanos, kurių niekada...: [eilėraščio rankraštis]. 2003.08.10, 2–4 val. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Gąsdina: ar pasirengei... D. Mušinskui: [eilėraščio rankraštis]. 2003.12.30. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kukulas, Valdemaras. Saulėlydis mano giesmė... [eilėraščio rankraštis]. 2010.03.17. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Iš dienoraščio

Kukulas, Valdemaras. Dienoraščių fragmentas // Metai, 2019, nr. 2, p. 116–128.

Daugiau skaitykite: http://www.zurnalasmetai.lt/?p=3379

Sveikinimo atvirukai

XIa klasės vadovei P. Jasaitienei: [Valdemaro Kukulo sukurtas palinkėjimas baigiant mokyklą]. Iš Pulcherijos Jasaitienės asmeninio archyvo.

Mieloji mano mokytoja...: [Valdo Kukulo sveikinimas Genovaitei Vilčinskienei]. Vilnius. 1982.12.29. Iš Genovaitės Vilčinskienės asmeninio archyvo.

Mieloji, brangioji mano mokytoja!: [Valdo Kukulo sveikinimas Genovaitei Vilčinskienei]. Vilnius. 1987.12.30. Iš Genovaitės Vilčinskienės asmeninio archyvo.