Virtuali paroda

Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas

Poeto, literatūros kritiko, eseisto Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms

Studijos ir gyvenimas Vilniuje

Nuo 1977 m. Valdemaras Kukulas Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Čia jis su kurso draugėmis. Antros eilės viduryje – būsimoji sporto žurnalistė Laima Janušonytė. Vilnius. 1977 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Valdemaras Kukulas – jau trečio kurso studentas. 1979 m. rugsėjis. Fotogr. Prano Skardžiaus. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Valdemaras Kukulas studentų bendrabutyje. Vilnius. Apie 1980 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Valdemaras Kukulas (stovi viduryje) su kurso draugais. Iš dešinės: Laima Janušonytė, Vytas Tomkus, Dalia Andriušiūnienė. Vilnius. Apie 1980 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Poetai Valdemaras Kukulas, Antanas A. Jonynas ir Elena Mezginaitė. Fotogr. Onos Pajedaitės. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

„Poezijos pavasaris 1985“ Vilniaus universiteto kiemelyje. Sėdi iš kairės: Anita Kapočiūtė, Marcelijus Martinaitis, Elena Bukelienė, Laimonas Noreika, Elena Karnauskaitė, stovi iš kairės: Kęstutis Lenkšas, Robertas Danys, Liudvikas Jakimavičius, Vytautas V. Landsbergis, Julius Keleras, Valdemaras Kukulas, Vaidotas Daunys, Neringa Pranckevičiūtė, Virginijus Gasiliūnas, Aurelijus Katkevičius, Valdas Daškevičius. Vilnius. 1985 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Valdemaras Kukulas „Poezijos pavasario 1985“ Vilniaus universiteto kiemelyje dalyvis. 1985 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Žurnalo „Pergalė“ kolektyvas. Sėdi iš kairės: Janina Lankutienė, Romana Brogienė, Nijolė Kvaraciejūtė, Albina Malūnavičienė, stovi iš kairės: Vaidotas Daunys, Pranas Raščius, Vytautas Rudokas, Algimantas Baltakis, paskutinėje eilėje: Juozas Aputis, Valdemaras Kukulas, Feliksas Vaitiekūnas. Vilnius. 1985 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

1985–1991 m. Valdemaras Kukulas dirbo žurnalo „Pergalė“ redakcijoje. Valdemaras Kukulas su Romana Brogiene (iš kairės), Janina Lankutiene ir Vaidotu Dauniu. Vilnius. 1985 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Ilgaplaukis Valdemaras Kukulas. Apie 1986 m. Fotogr. Romualdo Rakausko. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Valdemaras Kukulas literatūros vakare Rašytojų sąjungoje. Vilnius. Fotogr. Vidmanto Jankausko. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Valdemaras Kukulas su bičiuliu poetu Jonu Liniausku. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Viena iš retų nuotraukų, kurioje Valdemaras Kukulas linksmas, su šypsena. Fotogr. Onos Pajedaitės. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Buvo ir toks Valdemaras Kukulas. Fotogr. Aloyzo Stasyčio. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Poetų ir aktorių desantas gimtajame poetės Emilijos Liegutės kaime – Kabeliuose (Varėnos rajone, visai netoli sienos su Baltarusija). Vlado Braziūno komentaras: Pirmaisiais Sąjūdžio metais ten skambiai mitingavom, skaitėm poeziją, šnekėjom ir vakarojom. O su dzūkais ir Valdu gerai „pabaubėm“ (reikia suprasti – padainavom). Centre – aktorius Laimonas Noreika, už jo – poetė Meilė Kudarauskaitė, prie medžio skulptūros – Valdemaras Kukulas, kitoje skulptūros pusėje, su akiniais – Vladas Braziūnas. Apie 1988–1989 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Pokalbiui diriguoja Jonas Strielkūnas, o jo klausosi jaunesni poetai Stasys Stacevičius ir Valdemaras Kukulas. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Rimtas poeto Valdemaro Kukulo ir režisieriaus Rimo Tumino pokalbis. Kaip tik tuo metu V. Kukulas rašė scenarijų spektakliui apie Paulių Širvį „Čia nebus mirties“, kurį pastatė R. Tuminas. Vilnius. 1988 m. Fotogr. Juliaus Vaupšo. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Valdemaras Kukulas. 1998 m. Fotogr. Džojos Barysaitės. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Pokalbis „Rašytojai ir maistas“. Dalyvavo literatūros kritikas Laimantas Janušys, Valdemaras Kukulas ir rašytojas Juozas Aputis. 2005.09.19. Fotogr. Regimanto Tamošaičio. Iš Regimanto Tamošaičio asmeninio archyvo.

Valdemaras Kukulas savo namuose tarp knygų. Vilnius. 2007 m. Fotogr. Aliaus Balbieriaus. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Valdemaras Kukulas už eilėraščių knygą „Judas taipogi danguj“ apdovanotas Antano Miškinio premija. Juknėnai (Utenos r.). 2007 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Poetai Algimantas Baltakis, Henrikas Čigriejus ir Valdemaras Kukulas teikiant Antano Miškinio premiją. Juknėnai (Utenos r.). 2007 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Atsisveikinant su poetu Jonu Strielkūnu. Iš kairės: poetai Vilius Gužauskas, Valdemaras Kukulas, Romas Daugirdas. Vilnius. 2010.05.12. Iš Regimanto Tamošaičio asmeninio archyvo.

Pokalbis apie kultūrinę spaudą Vilniaus knygų mugėje. Erika Drungytė ir Valdemaras Kukulas. 2011.02.20. Fotogr. Regimanto Tamošaičio. Iš Regimanto Tamošaičio asmeninio archyvo.