Virtuali paroda

Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas

Poeto, literatūros kritiko, eseisto Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms

Vaikystė ir mokslo metai Kupiškyje

Pirmoji Valduko nuotrauka. Kupiškis. 1960 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Valdukas su mama Janina Jusyte-Kukuliene ir močiute. Pumpėnai (Pasvalio r.). 1962 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Pas močiutę Pumpėnuose su mama Janina, močiute ir dėdės šeima. 1962 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Algirdas Petras Kukulas su sūnumis Valdemaru ir Virginijumi prie namų Kupiškyje, Kapų gatvėje. Berniukų mama mirė, kai Valdemarui buvo septyneri metai, o broliukui – tik ketveri. 1968 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Jaunojo poeto kūrybinės kančios mokyklos bendrabučio kambarėlyje. Kupiškis. 1972 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Kupiškio rajono literatų būrelis. Iš kairės: Eugenijus Manelis, Valdemaras Kukulas, Bronė Kireilytė, Ernestas Čepas, Irena Vaičiūnaitė, Algimantas Gilius, Antanas Orintas, Eugenija Merkytė, Rimantas Urbonas, J. Petrutis, A. Jonavičius. Kupiškis. 1972 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Pirmosios Knygos šventės Kupiškyje dalyviai, tarp kurių ir trylikametis Valdemaras. Iš kairės: LLKJS Kupiškio rajono pirmoji sekretorė N. Aleknaitė, mokytoja Marytė Mažeikienė, literatūros kritikas Kazys Ambrasas, jaunasis poetas V. Kukulas, poetė Zita Mažeikaitė, rašytojas Aleksas Baltrūnas, Petras Račkauskas, rašytojas Juozas Baltušis, jaunoji literatė Bronė Kireilytė, Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinės mokyklos direktorius Jonas Vilčinskas, žurnalistas Vladas Jasinskas. Kupiškis. 1972.10.22. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Kupiškio jaunieji literatai Valdemaras Kukulas ir Bronė Kireilytė su pirmosios knygos šventės Kupiškyje dalyviais iš Vilniaus. Iš kairės: literatūros kritikas Kazys Ambrasas, poetė Zita Mažeikaitė, rašytojai kupiškėnai Aleksas Baltrūnas ir Juozas Baltušis. Kupiškis. 1972.10.22. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Valdemaro Kukulo debiutas Knygos šventėje. Kupiškis. 1972.10.22. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Literatūros fakultatyvas Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinėje mokykloje. Iš kairės: Genutė Šilinytė, Gražina Sriubikaitė, mokytoja Genovaitė Vilčinskienė, Rima Aižinaitė, Violeta Šešelgytė, Danutė Rudytė, Laima Zuozaitė, Stasė Gurklytė, Valdemaras Kukulas. 1975 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Valdemaras Kukulas ir Vidas Klybas. Valdemaras turėjo labai gerą balsą, mėgdavo dainuoti, o jo geriausias draugas Vidas grojo gitara. Abu buvo aktyvūs įvairių mokykloje vykstančių renginių dalyviai. Kupiškis. 1975 m. Iš Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos muziejaus fondų.

Valdemaras – mokyklinio vaidinimo artistas. Kupiškis. 1974 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Valdemaras Kukulas su draugu Evaldu Baliu mokyklos bendrabutyje. Kupiškis. 1975 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Linksmasis mokyklos laikų trio. Iš kairės: Vidas Klybas, Vita Dluckytė ir Valdemaras Kukulas. Kupiškis. 1976 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Ir mokyklos bendrabutyje skambėjo dainos. Valdemaras su draugais Vidu Klybu ir Evaldu Baliu. Kupiškis. 1975 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Laikraščio „Komunizmo keliu“ redakcijoje Valdemaras (antroje eilėje pirmas iš kairės) dirbo dar mokyklos laikais. Čia prasidėjo jo draugystė su žurnalistu Rimantu Urbonu (paskutinėje eilėje pirmas iš dešinės). Iš kairės sėdi: Vladas Jasinskas, LKP Kupiškio rajono komiteto sekretorius Petras Baltušis, Marytė Gaušienė, redaktorius Antanas Orintas; stovi: Genė Bartusevičiūtė, neatpažinta, V. Kukulas, Jerina Mikonienė, R. Urbonas ir Valerija Kutrienė. Kupiškis. 1975 m. Iš Valdemaro Kukulo asmeninio archyvo.

Tradicine tapusioje Knygos šventėje dalyvavo ir garsūs rašytojai (centre – Juozas Baltušis, Mykolas Karčiauskas), ir jaunasis Valdemaras Kukulas. Alizava. 1976.05.08. Fotogr. Gedimino Semaškos. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Knygos šventės dalyviai susitikime su klausytojais. Iš dešinės: Onė Baliukonytė, Valdemaras Kukulas ir Mykolas Karčiauskas. Alizava. 1976.05.08. Fotogr. Gedimino Semaškos. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Valdemaras Kukulas su Knygos šventės Kupiškyje dalyve One Baliukonyte. 1976.05.08. Fotogr. Gedimino Semaškos. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Du kupiškėnai Knygos šventės dalyviai – tuomet jau žinomas, labai populiarus rašytojas Juozas Baltušis ir jaunas poetas, dar moksleivis Valdemaras Kukulas. Šimonys. 1976.05.08. Fotogr. Gedimino Semaškos. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Visi Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinės mokyklos XI a klasės vaikinai į paskutinę rugsėjo pirmosios šventę atėjo su tuomet taip madingais ilgais plaukais. Auklėtojai Pulcherijai Jasaitienei duotą pažadą ištesėjo: nusifotografavo ir visi draugiškai nuėjo į kirpyklą. Valdemaras Kukulas – trečioje eilėje pirmas iš kairės, prieš jį – Vidas Klybas. Kupiškis. 1976.09.01. Iš Pulcherijos Jasaitienės asmeninio archyvo.

Mokykla baigta. Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinės mokyklos XXXVIII laidos XI a klasė su auklėtoja P. Jasaitiene ir pirmąja mokytoja. Valdemaras Kukulas – paskutinėje eilėje pirmas iš dešinės. 1977 m. birželis. Iš Pulcherijos Jasaitienės asmeninio archyvo.