Virtuali paroda

Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas

Poeto, literatūros kritiko, eseisto Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms

Sugrįžimai į Kupiškį

Valdemaras Kukulas gana dažnai parvažiuodavo į savo vaikystės miestą. Su bičiuliu Rimantu Urbonu ir jo dukra Ieva. Kupiškis. 1977.09.04. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Valdemaras Kukulas su broliu Virginijumi ir kaimynais Gabriūnais, gyvenusiais Kapų gatvėje. Kupiškis. 1978 m. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Rašytojo Alekso Baltrūno 60-metis Kupiškio kultūros centre. Kupiškis. 1985 m. Fotogr. Juliaus Aleknos. Iš asmeninio Juliaus Aleknos archyvo.

Valdemaras Kukulas su žmona Deimante. Pirmą kartą į Kupiškį atvažiavęs su žmona Deimante Valdemaras Kukulas sakė: „Atvežiau parodyt Kupiškio marčią. Ar priimsit?“ Kupiškis. 1999.02.05. Fotogr. Edmundo Maželio. Iš asmeninio Valdemaro Kukulo archyvo.

Valdemaras Kukulas su žmona Deimante. Kupiškis. 1999.02.05. Fotogr. Juozo Kraujūno. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Susitikimas su Valdemaru Kukulu Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Poetą kalbino jo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Genovaitė Vilčinskienė (viduryje). 1999.02.05. Fotogr. Juozo Kraujūno. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Autografai skaitytojams. 1999.02.05. Fotogr. Juozo Kraujūno. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Po susitikimo Kupiškio viešojoje bibliotekoje. Iš dešinės: Deimantė ir Valdemaras Kukulai, poeto lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Genovaitė Vilčinskienė, bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė, V. Kukulo klasės auklėtoja Pulcherija Jasaitienė ir bibliotekos direktorė Danguolė Tamulevičienė. Kupiškis. 1999.02.05. Fotogr. Juozo Kraujūno. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Poetai kupiškėnai Mantas Gimžauskas ir Valdemaras Kukulas su bibliotekininke Renata Petrusevičiene Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bibliotekoje. 1999.02.05. Iš Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos muziejaus fondų.

Valdemaras Kukulas. Fotogr. Juliaus Aleknos. Iš asmeninio Juliaus Aleknos archyvo.

Valdemaras Kukulas su savo bičiuliu Rimantu Urbonu. Kupiškis. 2007.04.27. Fotogr. Juliaus Aleknos. Iš asmeninio Juliaus Aleknos archyvo.

Valdemaras Kukulas prie Kupiškio viešosios bibliotekos. Kupiškis. 2007.04.27. Fotogr. Juliaus Aleknos. Iš asmeninio Juliaus Aleknos archyvo.

Poetas Valdemaras Kukulas ir profesorė Genovaitė Dručkutė Kupiškio viešosios bibliotekos 70-mečio šventėje. Kupiškis. 2007.04.27. Fotogr. Jolitos Pipynienės. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 70-metis. Iš kairės: poetas Valdemaras Kukulas, Vilniaus universiteto profesorė Genovaitė Dručkutė ir renginio vedėja, viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė. Kupiškis. 2007.04.27. Fotogr. Jolitos Pipynienės. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Valdemaro Kukulo ir gimnazisto Dainiaus Vanago diskusija. Kupiškis. 2007.04.27. Fotogr. Jolitos Janušonienės. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

Poetas Valdemaras Kukulas, chorvedys Pranas Jankauskas ir kultūros darbuotoja Vilija Morkūnaitė atlieka liaudies dainą „Pjaun broliukai žalioj lankoj“. Kupiškis. 2007.04.27. Fotogr. Jolitos Janušonienės. Iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.