Virtuali paroda, skirta Lietuvos Valstybės Konstitucijos metams pažymėti

„Non obligat lex nisi promulgata – viešai nepaskelbtas įstatymas negalioja“

Iš tarpukario Lietuvos konstitucijų promulgavimo istorijos

1938 m. Lietuvos konstitucija

Pakeisti 1928 m. priimtą Lietuvos valstybės konstituciją skatino valdančiųjų pastangos konstituciniu lygiu įforminti ketvirto dešimtmečio pirmoje pusėje jau atlikti ir dar planuojami ateityje atlikti valstybės valdymo pertvarkymai. Naujos konstitucijos projektą parengti buvo pavesta specialiai sudarytai Valstybės tarybos komisijai. Komisijos parengtas  projektas 1937 m. spalio 1 d. buvo perduotas svarstyti Ministrų kabinetui ir tų pačių metų lapkričio 23 d. su jo pataisymais galutinai paruoštas ir atspausdintas atskira brošiūra [žr. 38 ir 39 vaizdus]. Ši brošiūra, M. Romerio liudijimu, buvo skirta „ne visuomenės žiniai“, o valdžios atstovams tolesniam svarstymui.

1938 m. sausio 27 d. dar kartą pataisytas konstitucijos projektas buvo perduotas Seimui [žr. 40 ir 41 vaizdus]. Seimas, jį apsvarstęs ir pateikęs savo pakeitimus [žr. 42 ir 43 vaizdus], tų pačių metų vasario 11 d. konstitucijos projektą priėmė. Kitą dieną, remiantis 1928 m. konstitucijos 104 straipsnio antra dalimi, ministro pirmininko pavaduotojas J. Stanišauskis (ministras pirmininkas J. Tūbelis tada sirgo) jį paskelbė Vyriausybės žiniose visuomenės žiniai [žr. 44 vaizdą]. „Dirvos“ bendrovė iš karto paskelbtą konstitucijos tekstą išleido atskira knygele, kad kuo daugiau visuomenės atstovų galėtų su juo susipažinti [žr. 45 vaizdą]. Mat pagal minėtą 104 straipsnio antrą dalį, per tris mėnesius buvo galima pateikti prezidento arba penkiasdešimties tūkstančių piliečių reikalavimą patvirtintą Seime konstitucijos projektą priimti referendumu.

Per tris mėnesius, kaip to reikalavo minėtasis konstitucijos straipsnis, negavus nei prezidento, nei piliečių reikalavimo Seimo priimtą konstitucijos projektą teikti referendumui, gegužės 12 d. prezidentas jį paskelbė Vyriausybės žiniose ir nauja konstitucija įsigaliojo [žr. 46 ir 47 vaizdus]. Jos tekstą lietuvių [žr. 48 vaizdą] ir prancūzų [žr. 49 vaizdą] kalba atskirais leidiniais tais pačiais metais išleido „Spindulio“ bendrovė.

Ši konstitucija galiojo iki pat 1940 m. rugpjūčio 25 d., kai, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo paskelbta sovietinė „konstitucija“, užbaigusi ir įforminusi Lietuvos aneksiją.

38. Lietuvos Konstitucija : projektas : 1937-XI-23. Kaunas : [s.n.], 1937 („Spindulio“ bendrovės spaustuvė). 42 p. LNB
39. Lietuvos Konstitucija : projektas : 1937-XI-23. Kaunas : [s.n.], 1937 („Spindulio“ bendrovės spaustuvė). 42 p. LNB
40. Lietuvos konstitucija : projektas. [Kaunas] : [s.n.], [1938]. [Kaunas] : [„Spindulio“ sp.]. 28 p. LNB
41. Lietuvos konstitucija : projektas. [Kaunas] : [s.n.], [1938]. [Kaunas] : [„Spindulio“ sp.]. 28 p. LNB
42. Lietuvos konstitucija : projektas; [1938 m. vasario 9 d.]. [Kaunas] : [s.n.], [1938]. 30 p. LNB
43. Lietuvos konstitucija : projektas; [1938 m. vasario 9 d.]. [Kaunas] : [s.n.], [1938]. 30 p. LNB
44. Lietuvos konstitucijos pakeitimas, priimtas 1938 m. vasario 11 d. Seime. Vyriausybės žinios, 1938 m. vasario 12 d. (Nr. 600), p. 1. PAVB
45. Lietuvos Konstitucija : neoficialinis leidinys. Kaunas; Marijampolė : „Dirvos" bendrovė, 1938 („Dirvos" bendrovės spaustuvė). 32 p. PAVB
46. Lietuvos Konstitucija. Vyriausybės žinios, 1938 m. gegužės 12 d. (Nr. 608), p. 237. PAVB
47. Lietuvos Konstitucija. Vyriausybės žinios, 1938 m. gegužės 12 d. (Nr. 608), p. 245. PAVB
48. Lietuvos Konstitucija. Kaunas : „Spindulio“ bendrovė, 1938. 30 p. Vytauto Didžiojo karo muziejus, VDKM S 27169 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
49. Constitution de la Lithuanie : [le 12 février 1938]. Kaunas : Spindulys, 1938. [2], 38 p. LNB