Virtuali paroda, skirta Lietuvos Valstybės Konstitucijos metams pažymėti

„Non obligat lex nisi promulgata – viešai nepaskelbtas įstatymas negalioja“

Iš tarpukario Lietuvos konstitucijų promulgavimo istorijos

Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių nauja redakcija

1919 m. balandžio 4 d. Valstybės Taryba priėmė naują „Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių“ redakciją. Ją sudarė preambulė ir aštuoni skyriai suskirstyti į 42 paragrafus. Apie laikinosios konstitucijos naujos redakcijos priėmimą buvo paskelbta tų pačių metų gegužės 8 d. Laikinosios vyriausybės žinių priedėlyje, atspausdintame atskirame maždaug pusės rašomojo popieriaus lapo dydžio lapelyje [žr. 10 vaizdą]. Jame buvo tik pateikta informacija, kad „Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai Lietuvos Valstybės Tarybos priimti 1919 m. balandžio 4 d. yra išspausdinti brošiūrėle“. Tačiau ta brošiūrėlė iš tikrųjų buvo išleista tik po gegužės 12 d., nes tą dieną Ministrų kabinetas paskyrė Valstybės Tarybai 550 auksinų kreditą jai atspausdinti. Aštuonių puslapių brošiūra be viršelių buvo išspausdinta Lietuvos valstybinėje spaustuvėje Kaune, nenurodant nei išleidimo datos, nei konstituciniam aktui reikalingų pasirašiusiųjų asmenų pavardžių [žr. 11 vaizdą]. LNB yra saugomas šios Pamatinių dėsnių redakcijos tekstas anglų kalba, atspausdintas rašomąja mašinėle ir multiplikuotas [žr. 12 ir 13 vaizdus]. Oficialiame leidinyje ši Pamatinių dėsnių redakcija taip ir liko nepaskelbta. 1919 m. gegužės 12 d. Kauno įgula Rotušės aikštėje iškilmingai prisiekė Laikinajai Konstitucijai. Prie Rotušės bokšto buvo atlaikytos pamaldos [žr. 14–16 vaizdus].

Paskutinis „Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių“ pakeitimas buvo padarytas 1919 m. lapkričio 17 d., pakeitus jų 32 ir 33 straipsnius. Šis pakeitimas buvo paskelbtas Laikinosios Vyriausybės  žinių  1919 m. gruodžio 2 d. numeryje [žr. 17 vaizdą].

10. Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. Priedėlis prie Laikinosios Vyriausybės žinių. 1919 m. gegužės 8 d. (Nr. 6). PAVB
11. Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai : trečiuoju skaitymu Lietuvos Valstybės Tarybos priimti 1919 m. balandžio mėn. 4 d. Kaunas : Lietuvos Valstybės spaustuvė. [1919 m. gegužė]. Šiaulių „Aušros“ muziejus, ŠAM I–S 3683 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
12. Provisional Constitution of Lithuania: adopted April 4, 1919. [S.l.] : [s.n, 1919]. [1], 6 p. LNB
13. Provisional Constitution of Lithuania: adopted April 4, 1919. [S.l.] : [s.n, 1919]. [1], 6 p. LNB
14. Atvirukas „Kauno įgulos savanorių priesaika Lietuvos laikinajai konstitucijai 1919 m. gegužės 12 d.“ Išleido O. Vitkauskytės knygynas, Kaune. Trakų istorijos muziejus, TIM AT 732 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
15. Atvirukas „Kauno įgulos savanorių priesaika Lietuvos laikinajai konstitucijai 1919 m. gegužės 12 d.“ Išleido O. Vitkauskytės knygynas, Kaune. Trakų istorijos muziejus, TIM AT 733 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
16. Atvirukas „Kauno įgulos savanorių priesaika Lietuvos laikinajai konstitucijai 1919 m. gegužės 12 d.“ Išleido O. Vitkauskytės knygynas, Kaune. Trakų istorijos muziejus, TIM AT 734 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
17. Įstatymas apie Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių §§ 32 ir 33 pakeitimą. Laikinosios vyriausybės žinios. 1919 m. gruodžio 2 d. (Nr. 16), p. 1. PAVB