Stasys Šneideris tremtyje. 1953 m. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-57

Virtuali paroda

Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu

Pedagogo, poeto, tremtinio Stasio Šneiderio-Diemedžio (1918–1987) 100-osioms gimimo metinėms

2018 m. gegužės 3 d. minime pedagogo, poeto, dramaturgo, prozininko, tremtinio Stasio Šneiderio (slapyvardis Diemedis) 100-ąsias gimimo metines. Šia proga parengtoje virtualioje parodoje eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomų asmenų rankraščių fondų – Stasio Šneiderio (F51), Laimos Rapšytės (F70), Elenos Gabulaitės (F9), Motiejaus Lukšio (F68), Petro Zablocko (F10), Aleksandros Šilgalytės (F80) ir Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo, Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo. Rengiant parodą taip pat remtasi S. Šneiderio žmonos Janinos Steiblytės, dukters Jūratės Šneiderytės-Degutienės, Elenos Gabulaitės, Pilypo Žukausko-Naručio, Danutės Šlekytės-Gudienės atsiminimais, pateikiami periodikoje skelbti S. Šneiderio kūrybos ir publicistikos fragmentai, sudaryta S. Šneiderio bibliografija.

Virtualios parodos rengėjai nuoširdžiai dėkoja Stasio Šneiderio dukrai gerb. Jūratei Šneiderytei-Degutienei už konsultacijas, dovanotas ir paskolintas asmeninio archyvo fotografijas bei dokumentus. Taip pat dėkojame buvusiai ilgametei bibliotekos darbuotojai Stasei Mikeliūnienei už pagalbą rengiant parodą.

Nuotraukoje – Stasys Šneideris tremtyje. 1953 m. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-57.

Parodą parengė
Sigita Marcinkevičienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Internete publikavo
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė