Virtuali paroda

Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu

Pedagogo, poeto, tremtinio Stasio Šneiderio-Diemedžio (1918–1987) 100-osioms gimimo metinėms

Tremtis

Stasys Šneideris. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1953 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-57.

Lietuviai tremtiniai prie tilto per Omčiugo upę. Iš kairės: Stasys Šneideris, Antanas Norvila, Mečys Vrubliauskas, Vincas Norvila. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1953 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-64.

Stasys Šneideris (viršutinėje eilėje iš kairės 3-ias) su kitais lietuviais tremtiniais. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-63.

Lietuviai tremtiniai Ust Omčiuge. Kairėje – Stasys Šneideris, dešinėje – Kazys Vaitulevičius. Apie 1954 m. Nuotrauka iš Jūratės Šneiderytės asmeninio archyvo.

Stasys Šneideris ir Janina Steiblytė jungtuvių dieną. Nuotraukos reverse – dedikacija motinai Daratai Šneiderienei. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1954.12.03. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.

Stasys ir Janina Šneideriai su kitais lietuviais tremtiniais. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). Apie 1957 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.

Stasys Šneideris su dukra Jūrate. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). Apie 1958 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.

Stasys Šneideris su motina Darata Šneideriene, laikinai grįžęs į Lietuvą. Varšauka (Panevėžio r.). 1961 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-65.

Stasys Šneideris su žmona Janina ir dukra Jūrate Palangoje, laikinai grįžę į Lietuvą. 1961 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.

Stasys Šneideris su likimo draugu Juozu Biguzu. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1970 m. Nuotrauka iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Stasys Šneideris su dukra Jūrate. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1973 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-67.

Stasys Šneideris su dukra Jūrate ir jos drauge. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1973 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-67.

Ust Omčiugas (orig. Усть-Омчуг) – miesto tipo gyvenvietė (Tenkos r., Magadano sr.), kurioje XX a. 6–7 deš. gyveno daug lietuvių, paleistų iš lagerių, kuriems nebuvo leista grįžti į Lietuvą. 1971–1972 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51 .

TSRS karinės prokuratūros atsakymas į Stasio Šneiderio 1959 m. vasario 28 d. užklausą Stasio Šneiderio reabilitavimo klausimu. Maskva. 1959.03.19. Dokumentas iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Stasio Šneiderio reabilitavimo pažymėjimas. Vilnius. 1990.03.29. Dokumentas iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.