Virtuali paroda

Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu

Pedagogo, poeto, tremtinio Stasio Šneiderio-Diemedžio (1918–1987) 100-osioms gimimo metinėms

Sugrįžus į Lietuvą. Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos absolventų susitikimai

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos I-osios laidos absolventų susitarimo aktas dėl susitikimų organizavimo. Ukmergė. 1940.06.15. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Buvo išrinkta 3 asmenų komisija, atsakinga už Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos I-osios laidos absolventų suvažiavimų organizavimą: pirmininkas – Stasys Šneideris, vicepirmininkė – Ona Danilaitė, sekretorė – Veronika Juknevičiūtė.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos I-osios laidos absolventų susitikimas. 1-oje eilėje iš kairės 3-ias buvęs mokytojų seminarijos pedagogas Jonas Motiekaitis. 2-oje eilėje iš kairės 2-as Stasys Šneideris. Ukmergė. 1980.06.28. Nuotrauka iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos I-osios laidos absolventų susitikimas. 1-oje eilėje centre buvęs mokytojų seminarijos pedagogas Jonas Motiekaitis. 3-ioje eilėje iš dešinės 3-ias Stasys Šneideris. Ukmergė. 1980.06.28. Nuotrauka iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Šneideris Stasys. Eiliuotas sveikinimas Vardinių proga muzikos pedagogui, chorvedžiui, buvusiam Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos mokytojui Jonui Motiekaičiui. [Daugpilis]. 1975.06.20. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-41.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos I-osios laidos (1940 m.) absolventų susitikimas po 45 metų. 1-oje eilėje iš dešinės 2-as Stasys Šneideris. Ukmergė. 1985 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos I-osios laidos (1940 m.) absolventų susitikimas po 45 metų. Viršutinėje eilėje iš kairės 3-ias Stasys Šneideris. Ukmergė. 1985 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.