Juozas Miltinis. Panevėžys, 1977 m. Fotogr. Algimanto Žižiūno

Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

2017 m. rugsėjo 3 d. minime legendinio režisieriaus, Panevėžio dramos  teatro įkūrėjo Juozo Miltinio (1907–1994) 110-ąsias gimimo metines.

Genialųjį režisierių ir gabų pedagogą Juozą Miltinį, išugdžiusį ne vieną talentingą aktorių, išaugino Žemaitijos žemė: gimė Dabikinėje (Akmenės r., tuometėje Mažeikių apskr.), vaikystės dienos prabėgo Ramoniškėse (Viekšnių seniūnija), progimnaziją lankė Viekšniuose. Menininkas augo ir brendo Kaune (1928–1931, 1938–1940), Šiauliuose (1931–1932), Paryžiuje (1932–1937) ir Londone (1938), o savo kūrybinius sumanymus įgyvendino Panevėžio teatro scenoje – atvyko į Panevėžį 1940 metų pabaigoje (gruodžio mėn.) ir pasiliko visam gyvenimui. Sovietinės valdžios kritikuotas ir baustas (ištremtas iš teatro 1954–1959), o taip pat ir įvertintas (apdovanotas įvairiais vardais ir ordinais), nepriklausomos Lietuvos apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu, o Prancūzijos vyriausybės – Meno ir Literatūros kavalieriaus ordinu, režisierius Juozas Miltinis ir jo išugdyti aktoriai ilgus dešimtmečius garsino Panevėžio teatrą Lietuvai ir Pasauliui.

Prieštaringa, daugiabriaunė, nepakartojama režisieriaus asmenybė tapo legenda, kuri tebėra gyva jo talentą vertinusių, dvasia augusių sudėtingoje ir sujauktoje XX a. tikrovėje, žiūrovų bei režisieriaus amžininkų prisiminimuose.

Virtuali paroda kviečia į kelionę garsiojo režisieriaus paženklintomis vietomis: Akmenė–Ramoniškės–Viekšniai–Kaunas–Šiauliai–Paryžius–Kaunas–Londonas–Kaunas–Panevėžys.

Parodoje panaudoti režisieriaus paskutinėje gyventoje erdvėje (bute Algirdo g. 54–19,  Panevėžyje) įkurto Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondų dokumentai – rankraščiai ir fotografijos.

Fotografijų autoriai: Kazimieras Vitkus, Algimantas Mockus, Edvardas Korizna, Iz. Girčys, Rajakas Ohanianas, Ch. Levinas, Stanislovas Vaičelis, Antanas Gylys, Juozas Šlivinskas, Stasys Povilaitis, Algimantas Kunčius, Lidija Šimkutė, Rudolfas Jansonas, E. Gigilašvilis bei neišaiškinti fotografai.

Nuotraukoje – Juozas Miltinis. Panevėžys, 1977 m. Fotogr. Algimanto Žižiūno

Parodą parengė
Regina Grigaliūnienė
Juozo Miltinio palikimo studijų centras
miltinis@pavb.lt

Internete publikavo
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius
inga.vienazindiene@pavb.lt