Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

Panevėžyje. 1940–1954 m.

1940 m. pabaigoje nutarta steigti Valstybinį dramos teatrą Panevėžyje.

Artistams atrinkti buvo skelbiamas konkursas, kuris vyko gruodžio 1 d. Kaune, Valstybės teatre. Juozas Miltinis buvo priimtas aktoriumi su teise režisuoti naujajame teatre.

1940 m. gruodžio 6 d. iš Kauno į Panevėžį atvyko Jonas Alekna, Vaclovas Blėdis, Bronius Babkauskas, Janina Dulskytė, Veronika Fakejevaitė, Balys Gudonavičius, Teklė Grigaliūnaitė, Konstancija Kučinskaitė, Zigmas Lapinskas, Jadvyga Matulytė, Gediminas Pauliukaitis, Veronika Ruminavičiūtė, Kazimieras Vitkus ir Juozas Miltinis. Netrukus jaunas kolektyvas dar pasipildė naujais aktoriais: Elena Žilėnaitė, Paulina Končiūtė, Marija Keturakytė, Zofija Vekrikaitė, Aleksas Jančys, Vladas Gruodis, Eugenijus Jermolajevas, Stasys Paska, Vladas Tautkevičius, Vladas Kazakevičius.

Atėjau į Panevėžį su kuprine. Daugiau nieko nereikėjo… Tik blogo tegul niekas nedaro, galvojau, o gera aš pats čia pasidarysiu… Kad tik gerai prasidėtų: baigtis turbūt gerai negali… (Tomas Sakalauskas. Monologai: Miltinio gyvenimas. Vilnius, 1981, p. 108).

 

Švietimo Liaudies Komisaro 1940 m. lapkričio 18 d. įsakymas. PAVB FKV-19
1940 m. gruodžio 6 d. telegrama: iš Kauno į Panevėžį išvyksta 18 žmonių (režisierius Juozas Miltinis ir aktoriai).PAVB FKV-19
Aktoriai iš pradžių buvo apgyvendinti Rambyno viešbutyje, o vėliau (po 1941 01 15) iškelti į buvusį vienuolyną. Ir laikėsi „vienuoliškų prisakymų“. 1941 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-284/8
Buvę tušti Šaulių rūmai tapo Teatro pastatu. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-461/1
Aktorių kolektyvas tik atvykus į Panevėžį. Juozas Miltinis – antroje eilėje, dešinėje. Apie 1940–1943 m. PAVB FJM-1019/6
Juozas Miltinis su aktoriais Panevėžyje, M. Margytės g. (dabar P. Puzino g.) Nr. 13. Stovi: Stepas Kosmauskas, Janina Dulskytė, Juozas Miltinis, sėdi: Vaclovas Blėdis, Donatas Banionis, Paulina Končiutė, Kazimieras Vitkus. 1941 m. PAVB FJM-1019/4
Pirmojo spektaklio N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ repeticija Panevėžyje. Režisierius Juozas Miltinis – pirmoje eilėje, viduryje. 1941 02 23. PAVB FKV-441/1
„Sidabrinio slėnio“ repeticija, 1940–1941 m. Juozas Miltinis – antras iš kairės. PAVB FJM-1019/23
Pirmojo spektaklio repeticija (N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“, rež. Juozas Miltinis): Janina Dulskytė – Tania, Stasys Paska – Solonkinas, Bronius Raila – Kostenko, Juozas Miltinis – Čerkasovas, Bronius Babkauskas – Kulkovas. 1941 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1019/22
Spektaklio B. Džonsono (B. Jonson) „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) (rež. Juozas Miltinis) premjeros sąrašas (premjera įvyko 1941 04 26): Policininkai – Vladas Tautkevičius, Stepas Kosmauskas, Korbačijo – Kazimieras Vitkus, Leonė – Zigmas Lapinskas, Korvino – Vaclovas Blėdis, Kolomba – Veronika Ruminavičiūtė, Policijos vadas – Balys Gudanavičius, Volponė – Juozas Miltinis, Kanina – Janina Dulskytė, Moska – Bronius Babkauskas. 1941 m. gegužės mėn. PAVB FJM-1019/24
Juozas Miltinis – Volponė spektaklyje „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“). 1942 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1011/1
B. Džonsono (B. Jonson) „Sukčiaus testamentas“(„Volponė“) II veiksmas, II paveikslas – Korbačijo kambarys (dailininko Liudo Vilimo dekoracijos). Aktorė Janina Dulskytė – Kanina. PAVB FJM-1019/25
Pakeliui į Vacovo Blėdžio tėviškę Kubiliūnus (Radviliškio raj.): Juozas Miltinis, Stasys Paska, Bronius Babkauskas, Vaclovas Blėdis. 1942 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1019/11
1942 m. vasaros pavakarys Kubiliūnuose. Juozas Miltinis – antroje eilėje, viduryje. PAVB FJM-1023/1
Panevėžio teatro kolektyvas. Apie 1945 m. Režisierius Juozas Miltinis – antroje eilėje, viduryje. PAVB FJM-1019/21
Teatro gatvės namas Nr. 4, kuriame gyveno Panevėžio dramos teatro aktoriai ir režisierius Juozas Miltinis. Apie 1950 m. PAVB FJM-866/1
Spektaklyje Moljero (Molière) „Tariamasis ligonis“ (rež. Juozas Miltinis). 1950 m. Eugenija Šulgaitė – Belina, Regina Zdanavičiūtė – Tuaneda, Juozas Miltinis – Arganas. PAVB FJM-1011/11
Filme „Aušra prie Nemuno“ (rež. A. Faincimeris) Aldona Juodkaitė – Birutė, Juozas Miltinis – Prankus, Algimantas Voščikas – Tauras. 1953 m. PAVB FJM-1012/1
Kino filmo „Aušra prie Nemuno“ kūrėjai. Iš kairės: aktorius Juozas Miltinis, kinematografijos ministrė Michalina Meškauskienė, filmo režisierius Aleksandras Faincimeris. 1953 m. PAVB FJM-903/2
Juozas Miltinis. 1953 m. PAVB FJM-1015/1
Aktorių kolektyvas prie senojo teatro. Priekyje sėdi Juozas Jučas. 1-oje eilėje iš kairės: Stepas Kosmauskas, Regina Zdanavičiūtė, Gediminas Karka, Jonas Alekna, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Ona Konkulevičiūtė, Kazimieras Vitkus, 2-oje elėje: Romualdas Klasčius, Henrika Hokušaitė, Liudvika Adomavičiūtė, Danutė Juronytė, Česlovas Pažemeckas, 3-oje eilėje: Bronius Babkauskas, Eugenija Šulgaitė, Laima Liesytė, Algimantas Masiulis, Romualda Mikalauskaitė, Donatas Banionis, Romualdas Urvinis, Stasys Petronaitis. Apie 1953 m. PAVB FKV-440/1