Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

Panevėžyje. Be teatro. 1954–1959 m.

Režisierius Juozas Miltinis, prieškariu teatro mokslus baigęs Vakarų Europoje, atstovavęs ne Stanislavskio mokyklą, buvo lyg svetimkūnis sovietiniame teatre. Tačiau Miltinio kritikai nežinojo, kad Šarlio Diuleno (Charles Dullin) studijoje buvo dėstomi ir K. Stanislavskio (Константин Станиславский) aktoriaus paruošimo sistemos pagrindai – dirbo du rusai, kurie patys buvo baigę K. Stanislavskio aktorinę mokyklą.

Po gausių kritikos straipsnių, nukreiptų prieš Juozo Miltinio kūrybos principus, smerkiančių jo „formalistinę“ režisūrą, 1954 m. vasario mėnesį už netinkamą vadovavimą teatrui Juozas Miltinis buvo atleistas iš direktorius ir vyr. režisieriaus pareigų.

Miltinio laukė sunkūs metai be teatro. Tuo laikotarpiu jis dirbo Lietuvos kino studijos dubliažo režisieriumi, filmavosi kine, ne kartą vyko į Maskvą ir Leningradą (dabar Sankt Peterburgas), kur lankė teatrus, bibliotekas.

 

Juozo Miltinio atleidimo iš teatro raštas. 1954 m. vasario 15 d. PAVB FKV-19
Režisierius Juozas Miltinis (dešinėje) su dailininku Telesforu Kulakausku. 1955 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1013/34
Po spektaklio „Dūmai“ repeticijos, 1955 05 14. Iš kairės: berniukas neatpažintas, aktorė Romualda Mikalauskaitė, rašytojas Juozas Grušas, režisierius Juozas Miltinis, aktorė Ona Konkulevičiūtė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-440/7
Juozas Miltinis su aktorių vaikais: Andriumi Karka, Kristina Karkaite ir Aurimu Babkausku. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1013/30
Juozas Miltinis su aktorių vaikais: Vitalijum Zabarausku, Aurimu Babkausku, Margarita Kosmauskaite, Joana Karkaite. Apie 1956 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-409/42
Juozas Miltinis su aktoriaus Broniaus Babkausko sūnumi, būsimu aktoriumi Aurimu Babkausku. Apie 1956 m. PAVB FJM-930/1
Su bičiuliais Matu Melėnu (kairėje) ir Vaclovu Blėdžiu (dešinėje). Apie 1956 m. PAVB FJM-1013/41
Juozas Miltinis ir Vaclovas Blėdis. 1956 06 30. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1018/7
Režisierius Juozas Miltinis su aktoriumi Stepu Kosmausku. 1956 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-409/90
Režisierius Juozas Miltinis su gydytoja Ksavera Stankūniene. 1959 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-409/12
Filme „Adomas nori būti žmogumi“ (rež. Vytautas Žalakevičius). Juozas Miltinis – Kapitono vaidmenyje. 1959 m. PAVB FJM-1012/3
Filmuojantis filme „Adomas nori būti žmogumi“. Kairėje – Juozas Miltinis, dešinėje – Vaclovas Blėdis. 1959 m. PAVB FJM-1012/2
Režisierius kokliniame pečiuje (Teatro g. Nr. 4 Panevėžyje) kepa bifšteksą. 1959 m. PAVB FJM-1015/34
Po penkių metų pertraukos, 1959 m. balandžio 1 d. Juozas Miltinis buvo sugrąžintas į Panevėžio dramos teatrą. PAVB FKV-19