Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

Paryžiuje. 1932–1937 m.

Palikęs Šiaulių teatrą, 1932 m. birželio 18 d. Juozas Miltinis išvyko į Paryžių. Iš pradžių lankė teatrus, Luvro mokyklą, klausėsi estetikos bei meno filosofijos paskaitų Sorbonos universitete bei Prancūzijos Kolegijoje (Collège de France). Lankė vokiečių ir prancūzų kalbų, piešimo kursus.

1933 m. iš spaudos sužinojo apie Šarlio Diuleno (Charles Dullin) teatro studiją – Monmartre, Atelier teatre, Dorselio g. Nr. 43. Įkurtas 1922 m., Atelier teatras išliko iki šių dienų, tik gatvė dabar pavadinta teatro įkūrėjo vardu.

Paryžiuje Juozas Miltinis surado savo Mokytoją.

Į Diuleną žiūrėjome kaip į magą. Jo akivaizdoje negalėjai meluoti nei gyvenime, nei scenoje. Jis visuomet reikalaudavo to, kas tikriausia, gyvenimiškiausia <…> Diulenas nieko neversdavo daryti: jis vertino savikontrolę, mokė, kad būtume savarankiški, ir mes dirbome su savotišku pietizmu. Kam tokie reikalavimai atrodė per dideli – su tuo atsisveikindavo be didelio gailesčio… Jis nieko nedavė – ir kartu davė viską (Tomas Sakalauskas. Monologai: Miltinio gyvenimas. Vilnius, 1981, p. 50).

Šarlio Diuleno (Charles Dullin) vaidybos studijoje Juozas Miltinis mokėsi kartu su Žanu Vilaru (Jean Vilar), Žanu Lui Baro (Jean Louis Barrault), Rožė Blenu (Roger Blin), Žanu Dastė (Jean Dasté).

Paryžiuje būsimasis režisierius Juozas Miltinis jau svajojo apie savo ateities teatrą, numatė jo principus, kryptį ir būsimą repertuarą.

 

Juozas Miltinis Paryžiuje (1932–1937 m.). PAVB FJM-1010/7
„Tautų šventė“ Paryžiuje, 1933 m. Vėliavnešys – Juozas Miltinis. PAVB FJM-1010/8
Su Paryžiuje studijuojančiais lietuviais prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Juozas Miltinis sėdi antras iš dešinės. PAVB FJM-1010/6
Paryžiuje, Bolonijos miške. 1932–1937 m. PAVB FJM-859/2
Juozas Miltinis 1933 m. vasarą Lietuvoje (Akmenės r.), grįžęs atostogų iš Paryžiaus. PAVB FJM-860/1
Luvro mokyklos pažymėjimas, leidžiantis Juozui Miltiniui lankyti meno istorijos paskaitas 1934–1935 m. PAVB FJM-5/3
Luvro mokyklos pažymėjimas, 1934–1935 m. PAVB FJM-5/3
Luvro mokyklos mokinio pažymėjimas, išduotas Juozui Miltiniui, suteikiantis teisę nemokamai lankytis nurodytuose muziejuose nuo 1934 m. lapkričio15 d. iki 1935 m. lapkričio 15 d. PAVB FJM-5/2
Luvro mokyklos mokinio pažymėjimas, 1934–1935 m. PAVB FJM-5/2
Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijai 1934 m. birželio 15 d. išduotas moksleivio asmens liudijimas, duotas pristatyti geležinkelių bilietų kasoms nuolaidoms gauti, vykstant Lietuvos Valstybės geležinkeliais. PAVB FJM-5/4
Paryžiaus Atelier teatro direktoriaus Šarlio Diuleno (Charles Dullin) 1936 m. spalio 29 d. išduotas pažymėjimas patvirtina, jog Juozas Miltinis lanko Atelier mokyklos paskaitas nuo 1933 m. spalio mėn. PAVB FJM-5/5
Aristofano (Aristophanēs) komedijoje „Paukščiai“ Atelier teatre Juozas Miltinis vaidino „nebylų paukštį“ Voturą. 1934 m. PAVB FJM-861/1
M. Servanteso (M. de Cervantes Saavedra) pjesės repeticija: ? Parker, Juozas Miltinis, Žanas Lui Baro (Jean Louis Barrault). Paryžius, 1935 m. PAVB FJM-863/1
Juozas Miltinis – Seržantas Žano Lui Baro (Jean Louis Barrault) režisuotoje V. Folknerio (W. Faulkner) pjesėje „Aplink motiną“. 1935 m. PAVB FJM-1010/2
Juozas Miltinis (kairėje) prancūzų filme „Caro tarnyboje“, rež. Pjeras Bijonas („Au service du tsar“, Pierre Billon). 1935 m. PAVB FJM-1022/2
Juozas Miltinis prancūzų filme „Po blyškiu Vakarų dangumi“, rež. Markas Alegrė („Sous les yeux d’Occident“, Marc Allégret). 1936 m. PAVB FJM-1022/3
Juozas Miltinis (dešinėje) ir Madlen Reno (Madeleine Renaud) filme „Helena“, rež. Žanas Benua–Lėvy, Mari Epstein („Hélène“, Jean Benoît–Lévy, Marie Epstein). 1936 m. PAVB FJM-1022/1
Žanas Lui Baro (Jean Louis Barrault), Juozo Miltinio Augustinų mansardos Paryžiuje bičiulis, išsiskirdamas 1936 m. ant nuotraukos užrašė: „Geriausiam savo bičiuliui Miltiniui gražiausius drauge praleistus palėpėje metus prisiminti; tikintis greitai pasimatyti Lietuvoje.“ PAVB FJM-1010/3
Juozo Miltinio mokytojas Atelier teatro režisierius ir aktorius Šarlis Diulenas (Charles Dullin). PAVB FJM-1010/1
Atelier teatras šiandien. Paryžius, 2010 m. Fotogr. Loretos Černiūtės
Du seni draugai – Juozas Miltinis ir Žanas Vilaras (Jean Vilar) – susitikime Vilniuje. 1971 m. Fotogr. Ch. Levino. PAVB FJM-1021/3
Paryžiaus laikų bendramokslis Žanas Dastė (Jean Dasté), šią nuotrauką Juozui Miltiniui užrašęs prisiminimui. Fotogr. Rajako Ohaniano. PAVB FJM-1021/5
Juozas Miltinis su Žanu Merkiuru (Jean Mercure) Panevėžyje. 1974 m. PAVB FJM-1021/4
Juozas Miltinis (kairėje) ir Žanas Merkiuras (Jean Mercure) (dešinėje) Panevėžyje. 1974 m. PAVB FJM- 1021/1
Juozas Miltinis (kairėje) su Prancūzijos režisieriais Panevėžyje. 1974 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1021/2
1995 m., jau po režisieriaus mirties, Prancūzijos Respublikos Kultūros ir frankofonijos ministras suteikė Juozui Miltiniui Meno ir literatūros ordino kavalieriaus vardą. PAVB FJM-40/1
Meno ir literatūros kavalieriaus ordinas, kuriuo buvo apdovanotas Juozas Miltinis, ir apdovanojimo raštas 1995 08 28 buvo perduoti Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai