Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

Panevėžyje. 1959–1980 m.

1959 m. balandžio 3 d. Kultūros ministro Juozo Banaičio įsakymu Juozas Miltinis buvo sugrąžintas į Panevėžio dramos teatrą ir paskirtas vyriausiuoju režisieriumi. Tai lėmė ir po truputį besikeičianti istorinė situacija, ir kultūros ministro  Juozo Banaičio pastangos, ir galbūt laimingas atsitiktinumas: Miltinio Paryžiaus laikų bendramokslis Žanas Vilaras (Jean Vilar), iš Avinjono atvykęs gastrolių su savo teatru į Sovietų sąjungą, susitiko su SSSR kultūros ministre Jekaterina Furceva (Екатерина Фурцева) ir pasiteiravo apie lietuvių režisierių Juozą Miltinį. Buvo suorganizuotas šių dviejų garsių režisierių susitikimas, o Miltinis netrukus buvo sugrąžintas ir į teatrą.

Atėjo teatro pakilimo laikas.

 

Senasis Panevėžio dramos teatras (1940–1967 m.). Apie 1966 m. PAVB FJM-868/1
Naujojo Panevėžio dramos teatro (dabar Juozo Miltinio dramos teatras) statyba. 1965–1967 m. PAVB FJM-867/4
Režisierius Juozas Miltinis (viduryje) su rašytoju Juozu Grušu (kairėje) ir aktoriumi Vaclovu Blėdžiu. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1013/1
Aktorių kolektyvas su režisieriumi Juozu Miltiniu (pirmoje eilėje) Senojo teatro salėje. 1960 m. PAVB FKV-440/4
Režisierius Juozas Miltinis su aktoriumi Vaclovu Blėdžiu. Apie 1965 m. Fotogr. Algimanto Mockaus. PAVB FJM-874/1
Teatro suartinti: A. Balsienė, režisierius Anatolijus Efrosas, režisierius Juozas Miltinis, teatro kritikė Natalija Krymova, architektas Algimantas Mikėnas, kompozitorius Eduardas Balsys. Apie 1965 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1013/19
Juozas Miltinis, Juozas Grušas ir Algimantas Mikėnas. PAVB FJM-1013/46
Juozas Miltinis. Apie 1965–1970 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1015/25
Dailininkė Bronė Uogintienė nutapė ne vieną Juozo Miltinio portretą. Fotogr. Algimanto Kunčiaus. PAVB FJM-1013/43
Juozas Miltinis. PAVB FJM-1015/7
Juozas Miltinis Vaclovo Blėdžio tėviškėje Kubiliūnuose (Radviliškio r.). Apie 1967 m. PAVB FJM-875/1
Režisierius Juozas Miltinis (dešinėje) su partine veikėja Leokadija Diržinskaite ir LKP CK pirmuoju sekretoriumi Antanu Sniečkum. PAVB FJM-1013/18
Juozas Miltinis su Antanu Gudaičiu Palangoje, dailininkų Uogintų viloje. 1970 m. PAVB FJM-1013/44
Juozas Miltinis su Žanu Vilaru (Jean Vilar) Rygoje, Pėterio Petersono (Pēteris Pētersons) namuose. Iš kairės: Žanas Vilaras, jo dukra, Juozas Miltinis. 1971 m. balandis. PAVB FJM-1013/22
Juozas Miltinis su studijos auklėtiniais. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1013/10
Juozas Miltinis. Apie 1972 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1015/31
Spektaklio „Heda Gabler“ kūrėjai – režisierius Juozas Miltinis, dailininkas Vytautas Žemkalnis, kompozitorius Balys Dvarionas. 1972 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1013/25
Režisierius Juozas Miltinis po „Mirties šokio“ repeticijos su Broniumi Babkausku (Kurtas, karantino viršininkas) ir Donatu Banioniu (Edgaras, tvirtovės artilerijos pulkininkas). 1973 m. PAVB FJM-1013/40
Juozas Miltinis su aktoriais repeticijoje. Iš kairės: Lilija Stepankaitė, Donatas Banionis, Gintautas Medžiavepris, Juozas Miltinis. Apie 1974 m. Fotogr. Edvardo Koriznos. PAVB FJM-1013/8
Juozas Miltinis su spektaklio „Akimirka teisybės“ pastatymine grupe. 1975 m. Iš kairės: rašytojas Albertas Laurinčiukas, choreografė G. Sabaliauskaitė, spektaklio režisierius Vaclovas Blėdis, scenografas Vytautas Kalinauskas, režisierius Juozas Miltinis. PAVB FJM-1013/17
Repeticijoje. 1975 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1015/16
Juozas Miltinis–Volponė su Arieliu. Fotogr. Edvardo Koriznos. PAVB FJM-1016/9
Juozas Miltinis Panevėžyje, Skaistakalnio parke. Apie 1977 m. Fotogr. Edvardo Koriznos. PAVB FJM-1015/4
Režisierius Juozas Miltinis. PAVB FJM-1013/48
Prie Juozo Banaičio kapo Vilniaus Rasų kapinėse su Kultūros ministerijos darbuotojais, minint J. Banaičio 70 metų jubiliejų. Juozas Miltinis – trečias iš kairės. 1978 m. kovo 1 d. PAVB FJM-1013/47
Juozas Miltinis Palangoje. 1979 m. Fotogr. Romualdo Rakausko. PAVB FJM-830/1
Paskutinis kūrybinis etapas teatre. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1015/11
1980-ieji – paskutinieji darbo metai teatre. PAVB FJM-1015/22