Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

Panevėžyje. Po 1980 m.

1980 m. rudens sezonas teatre prasidėjo be režisieriaus Juozo Miltinio – po 40 darbo metų jis paliko teatrą.

Jokių pasikeitimų išėjus neįvyko, nepasikeitė mano gyvenimo būdas, nes neišnyko mano smalsumas. < …> Noras intelektualėti visada būdavo svarbesnis už viską. Mano tokia prigimtis: knygų telkimas, rijimas, pasibraukimai, prisikrovimas, vykstant į kelionę. Bet nesu knygius: skaitydamas nerenku informacijos, nesiplečiu horizontaliai. Tada iš lopinių susidėčiau. Skaitau ne dėl to, kad galėčiau panaudoti, o kad juntu minties judėjimą, įcentrinę dinamiką, kuri išvaro drumzles. <…> Per knygą pajuntu žmogų, jo mąstymą. Knyga man paklusni. Atimsi iš manęs knygą – užmuši mane: atimsi orą. Nuplėši man šarvus… (Tomas Sakalauskas. Monologai: Miltinio gyvenimas. Vilnius, 1981, p. 225–226).

Išėjus iš teatro, liko nueito kelio filosofiniai apmąstymai, neišsemiamas knygų pasaulis, artimesni ir tolimesni bičiuliai, mokiniai ir buvę žiūrovai. Ir talpus laikas laisvo žmogaus vienatvei.

 

Juozas Miltinis prie savo namų Algirdo g., Panevėžyje. Fotogr. Antano Gylio. PAVB FJM-1015/47
Juozas Miltinis ir žurnalistė Vida Bielskytė. Apie 1984 m. Fotogr. Antano Gylio. PAVB FJM-1013/23
Juozas Miltinis su Vaclovo Blėdžio sūneliu Leonu Panevėžyje, Lenino (dabar Laisvės) aikštėje. 1985 07 28. Fotogr. St. Vaikelio. PAVB FJM-877/5
Nijolė ir Vaclovas Bėdžiai su sūneliu Leonu ir režisieriumi Juozu Miltiniu. 1985 m. PAVB FJM-879/2
Juozas Miltinis Lenino (dabar Laisvės) aikštėje, Panevėžyje. 1985 m. liepos 28 d. Fotogr. St. Vaikelio. PAVB FJM-1015/26
Juozas Miltinis savo svetainėje. 1987 m. Fotogr. Stasio Povilaičio. PAVB FJM-837/1
Po „Mirties šokio“ repeticijų: Juozas Miltinis su aktoriais. Fotogr. Antano Gylio. PAVB FJM-1017/1
Tautinės vėliavos iškėlimas Panevėžyje, prie dramos teatro (1988 m. spalio 21 d.). Vėliavą iškėlė Juozas Miltinis – Panevėžio miesto Garbės pilietis. Gėles jam teikia kultūros skyriaus vedėja Rita Pribušauskienė. Šalia J. Miltinio aktorius Algirdas Paulavičius, už jo – aktorius Vidmantas Fijalkauskas. PAVB FJM-841/1
Juozas Miltinis savo bibliotekoje su aktoriumi Vaclovu Blėdžiu ir teatrologu Giedrimundu Gabrėnu. 1989 m. Fotogr. Lidijos Šimkutės. PAVB FJM-1013/50
Juozas Miltinis. 1989 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1015/40
Juozas Miltinis su Vaclovo Blėdžio sūneliu Leonu. Apie 1989 m. PAVB FJM-877/7
Minint pirmojo spektaklio – N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ – 50 metų sukaktį: režisierius Juozas Miltinis su Panevėžio dramos teatro aktoriais, 1991 m. (Spektaklio N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ premjera įvyko 1941 m. kovo 15 d.). PAVB FJM-915/1
Užsienio pasas, išduotas Juozui Miltiniui kelionei į Prancūziją, su Prancūzijos Respublikos, Beniliukso šalių, Vokietijos Federatyvinės Respublikos vizomis, paso galiojimas 1991 11 28 – 1996 11 28. PAVB FJM-14
Režisierius su teatro kolektyvu. Apie 1989–1992 m. PAVB FJM-1017/2
Juozas Miltinis švenčia 85-erių metų jubiliejų. 1992 09 03. Fotogr. Juozo Slivinsko. PAVB FJM-1013/9
Švenčiant Juozo Miltinio 85-erių metų sukaktį. Iš dešinės: Vaclovas Blėdis, Juozas Miltinis, Algimantas Mikėnas, Birutė Šlivinskienė. 1992 09 03. Fotogr. Juozo Slivinsko. PAVB FJM-1013/3
Juozui Miltiniui – 85. 1992 09 03. Fotogr. Juozo Šlivinsko. PAVB FJM-1015/5
Juozas Miltinis su savo mokiniais Kazimieru Vitkumi, Asta Preidyte ir Jonu Garliausku. PAVB FJM-1013/42
Juozas Miltinis savo bibliotekoje su aktoriumi Vaclovu Blėdžiu ir teatro apšvietėja Ramune Petrikaite. 1992 m. rugsėjis. Fotogr. Juozo Šlivinsko. PAVB FJM-842/4
Režisierius Juozas Miltinis su dailininku Stasiu Eidrigevičium J. Miltinio namuose. Panevėžys, Algirdo g., 1992 m. gruodis. PAVB FJM-966/1
Lapelis iš autorinės Stasio Eidrigevičiaus užrašų knygelės, su įrašu Juozui Miltiniui: „Prisiminti tą nepamirštamą vakarą Mielam Juozui Miltiniui Stasys 1992 XII 21“. PAVB FJM-966/2