Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

Kaune. 1938–1940 m.

Grįžęs į Lietuvą 1937 m. viduryje, Juozas Miltinis apsistojo Kaune. Teatre – tos pačios senos formos, rutina, abejotini režisūriniai sprendimai. Apie visa tai Juozas Miltinis drąsiai kalbėjo ir rašė straipsniuose.

1938 m. pradžioje, remiamas privačių asmenų, Miltinis išvyko į Londoną, kur lankė teatrus, studijavo režisūrą, mokėsi anglų kalbos ir praleido beveik vienus metus.

1938 m. pabaigoje Kauno Darbo rūmuose pradėjo veikti dramos studija. Būsimo darbininkų teatro studijos lankytojai – jaunuoliai, besimokę keramikos, amatų ir kitose mokyklose, jauni darbininkai. Vadovauti dramos studijai buvo pakviestas Juozas Miltinis, ką tik grįžęs iš Londono.

1939 m. oficialiai uždarius aktorių rengimo studiją, repeticijos vykdavo J. Miltinio bute (A. Būgos g.), taip pat  Kauno Ąžuolyne.

Juozo Miltinio mintyse ryškėjo naujo, kitokio būsimo teatro modelis.

 

Kauno darbo rūmų studija, kuriai vadovavo Juozas Miltinis, grįžęs iš užsienio. 1938 m. Pirmoje eilėje, iš kairės – dailininkas Liudas Vilimas, režisierius Juozas Miltinis, antroje eilėje, viduryje – aktorė Jadvyga Matulytė, trečioje eilėje, pirmas iš kairės – aktorius Vaclovas Blėdis, pirmas iš dešinės – aktorius Bronius Babkauskas. PAVB FJM-1019/5
1939 m. oficialiai uždarius aktorių rengimo studiją, Juozas Miltinis su grupe pasišventusių jaunuolių tebedirbo toliau: mokėsi, repetavo, rinkdavosi Juozo Miltinio bute Būgos g., taip pat Ąžuolyne. Studijos nariai – būsimasis Panevėžio teatro kolektyvas – Kauno Ąžuolyne. Sėdi: Vaclovas Blėdis, Zigmas Lapinskas, Veronika Ruminavičiūtė, Vladas Kazakevičius, stovi: Jonas Alekna, Elena Žilėnaitė, A. Česionytė, Gediminas Pauliukaitis, Jadvyga Matulytė, Eugenijus Jarmolajevas, Zofija Vekrikaitė, Kazimieras Vitkus, Janina Dulskytė, Bronius Babkauskas. 1939–1940 m. PAVB FJM-1019/14
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėlių“ generalinė repeticija. Kauno darbo rūmai. 1940 m. gegužės 4 d. Fotogr. Iz. Girčio. PAVB FJM-1019/15
Po spektaklio S. Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“ premjeros. Iš kairės, pirmoje eilėje: Eidintaitė, A. Česionytė, Balys Gudonavičius, Zofija Vekrikaitė, Juozas Miltinis, Veronika Ruminavičiūtė, Elena Žilėnaitė, Janina Dulskytė. Antroje eilėje: Vladas Kazakevičius, Jadvyga Matulytė, Zigmas Lapinskas, Jonas Alekna, Vaclovas Blėdis, D. Varnas, Gediminas Pauliukaitis, Makačinas, Eugenijus Jarmolajevas, A. Šležas. Trečioje eilėje: Kazimieras Vitkus, Bronius Babkauskas. Kauno darbo rūmai, 1940 m. gegužės 5 d. Fotogr. Iz. Girčio. PAVB FJM-1019/13
Kauno darbo rūmų vaidybos studija. Pirmasis pastatymas su Juozu Miltiniu „Paskutinis moterų seklyčios posėdis“. Repeticijos metu, 1940 09 12. Iš kairės: III Poniutė – Veronika Ruminavičiūtė, Vaikas – Kazimieras Vitkus, Lozofirskienė – Elena Žilėnaitė, I Poniutė – Zofija Vekrikaitė, Viceministerienė – Janina Dulskytė, II Poniutė – Skuodytė, Dr. Siurblys – Gediminas Pauliukaitis, Korespondentas – Vaclovas Blėdis, Prelegentė – Veronika Fakejevaitė, Senė – Vladas Kazakevičius, Pirmininkė – Jadvyga Matulytė, Poniutė – Zigmas Lapinskas. PAVB FKV-441/5
Satyrinė intermedija „Paskutinis moterų seklyčios posėdis“ pajuokė Kauno aukštuomenės poniutes. Iš kairės: Elena Žilėnaitė, Veronika Fakejevaitė, Jadvyga Matulytė. 1940 m. PAVB FJM-1019/16