Virtuali paroda

Juozas Miltinis. Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis

Režisieriui Juozui Miltiniui – 110

Šiauliuose. 1931–1932 m.

1931 m. Juozas Miltinis baigė Valstybės teatro vaidybos mokyklą Kaune ir gavo paskyrimą į Šiauliuose atidaromą teatrą. Birželio mėnesį 13 aktorių su vadovu atvyko į Šiaulius.

Šiaulių teatre jaunasis aktorius Juozas Miltinis sukūrė keletą vaidmenų: Tartalija – spektaklyje „Princesė Turandot“, Burtininkas – V. Mykolaičio-Putino pjesėje „Valdovas“, Polis –  L. Andrejevo pjesėje „Tas, kuriam skaldo antausius“, Knygų pirklys Beklinas – F. Arnoldo ir E. Bacho „Izaoke“.

Baigiantis pirmajam teatriniam sezonui, nepatenkintas teatro meniniais ir estetiniais principais, negalėdamas ir nenorėdamas tylėti, Juozas Miltinis surašė savo mintis apie teatrą – 10 tezių – ir priklijavo prie teatro durų. Po konflikto ir kilusio skandalo Šiaulių teatrą teko palikti.

 

1931 m. birželio mėn. 13 jaunų aktorių atvyko į Šiaulius. Priekyje – K. Jurašūnas, sėdi: A. Daubaraitė, E. Bindokaitė, V. Janušaitienė, P. Pinkauskaitė, L. Rutkauskaitė, 2-oje eilėje stovi: R. Krameris, I. Tvirbutas, J. Laucius, J. Stanulis, J. Miltinis, V. Derkintis, A. Radzevičius. PAVB FJM-1019/17
Juozas Miltinis su Šiaulių teatro aktorių trupe, apie 1931 m. Trečioje eilėje, pirmas iš kairės stovi Juozas Miltinis, antroje eilėje antras iš dešinės – Juozo Miltinio bičiulis Valerijonas Derkintis. PAVB FJM-1019/18
Prie Šiaulių „Kapitol“ kino teatro, kur buvo prisiglaudę Šiaulių valst. teatro aktoriai apie 1931–1934 m. Juozas Miltinis – antras iš dešinės. Apie 1931–1932 m. PAVB FJM-811/4
Juozas Miltinis – Šiaulių dramos teatro aktorius. Šiauliai. 1932 03 19. PAVB FJM-811/1
Valstybės teatro 1931 m. lapkričio 13 d. Juozui Miltiniui išduotas pažymėjimas. PAVB FJM-3
Juozo Miltinio pirmasis vaidmuo Šiaulių dramos teatre – Tartalija spektaklyje „Princesė Turandot“. 1931 m. PAVB FJM-1019/7
Scena iš spektaklio „Princesė Turandot“. Juozas Miltinis (dešinėje) – Tartalija. 1931 m. PAVB FJM-858/1
Juozas Miltinis – Burtininkas, sukilusios prieš Krūšną genties vadas, V. Mykolaičio-Putino pjesėje „Valdovas“ Šiaulių dramos teatre. 1931 m. PAVB FJM-857/1
Juozas Miltinis – Knygų pirklys Beklinas F. Arnoldo ir E. Bacho „Izaoke“. 1932 m. PAVB FJM-1019/19
Juozas Miltinis – Polis L. Andrejevo pjesėje „Tas, kuriam skaldo antausius“. 1931–1932 m. PAVB FJM-1019/20