Virtuali paroda

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 80

Režisieriaus Juozo Miltinio mokiniai

Pirmieji Panevėžio dramos teatro aktoriai

1940 m. gruodžio 6 d. iš Kauno į Panevėžį atvyko Jonas Alekna, Vaclovas Blėdis, Bronius Babkauskas, Janina Dulskytė, Veronika Fakejevaitė, Balys Gudanavičius, Teklė Grigaliūnaitė, Konstancija Kučinskaitė, Zigmas Lapinskas-Lapėnas, Jadvyga Matulytė, Gediminas Pauliukaitis, Veronika Ruminavičiūtė, Kazimieras Vitkus ir Juozas Miltinis. Netrukus jaunas kolektyvas dar pasipildė naujais aktoriais: Elena Žilėnaitė, Paulina Končiūtė, Marija Keturakytė, Zofija Vekrikaitė, Aleksas  Jančys, Vladas Gruodis, Eugenijus Jermolajevas, Stasys Paska, Vladas Tautkevičius, Vladas Kazakevičius.

Jonas Alekna (1917–1964). Teatre 1940–1964 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-414/1
Bronius Babkauskas (1921–1975). Teatre 1940–1975 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-456/6
Vaclovas Blėdis (1920–1999). Teatre 1940–1999 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-437/53
Janina Dulskytė. Teatre 1940–1945 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/17
Veronika Fakejevaitė. Teatre 1940–1941 m. FKV-398/68
Balys Gudanavičius. Teatre 1940–1947 m. FKV-398/71
Marija Keturakytė (m. 2007). Teatre 1940–1949 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/26
Paulina Končiūtė. Teatre 1940–1945 m. PAVB FKV-398/70
Konstancija Kučinskaitė. Teatre 1940–1943 m. PAVB FKV-398/69
Zigmas Lapinskas-Lapėnas (1912–1968). Teatre 1940–1962 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/52
Jadvyga Matulytė (1911–2007). Teatre 1940–1962 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/58
Stasys Paska (1920–1981). Teatre 1940–1945 m. PAVB FKV-398/74
Veronika Ruminavičiūtė. Teatre 1940–1942 m. PAVB FKV-398/73
Vladas Tautkevičius. Teatre 1940–1946 m. PAVB FKV-398/72
Kazimieras Vitkus (1921–1995). Teatre 1940–1995 m. PAVB FKV-432/2

1941–1960 m. aktoriai

Nuo pat įsikūrimo pradžios prie teatro visą laiką veikė dramos studija, organizuota Juozo Miltinio iniciatyva. Pradžioje aktorių kaita trupėje buvo labai didelė. Aktorių ruošimo studija buvo reikalinga trupės papildymui, kuris vyko pagal J. Miltinio nuostatą „silpnesnis turi užleisti vietą gabesniam“.

Liudvika Marija Adomavičiūtė (1932–2014). Teatre 1950–1971 m. PAVB FKV-398/3
Donatas Banionis (1924–2014). Teatre 1941–2004 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-423/29
Julija Blėdytė (1927–2016). Teatre 1948–1984 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/12
Stasė Breivaitė. Teatre 1943–1949 m. PAVB FKV-398/75
Henrika Hokušaitė (1927–1989). Teatre 1945–1989 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-400/2
Regina Hokušaitė (1931–2019). Teatre 1949–1952 m. PAVB FKV-398/76
Mykolas Valdas Jatautis (1933–2011). Teatre 1956–1964 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/22
Juozas Jučas. Teatre 1948–1962 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/23
Gediminas Karka (1922–1991). Teatre 1941–1991 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-421/13
Vytautas Karka (1919–1977). Teatre 1943–1957 m. PAVB FKV-398/77
Romualdas Klasčius (1925–1985). Teatre 1944–1964 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/48
Ona Konkulevičiūtė (1924–2008). Teatre 1943–1962 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/49
Stepas Kosmauskas (1918–1985). Teatre 1941–1985 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-416/25
Laimutė Liesytė (1932–2003). Teatre 1950–1972 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/55
Algimantas Masiulis (1931–2008). Teatre 1948–1976 m. PAVB FKV-437/61
Stefanija Romualda Mikalauskaitė (1926–2008). Teatre 1945–1973 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/62
Česlovas Pažemeckas (1937–2018). Teatre 1954–1970 m. PAVB FKV-437/59
Stasys Petronaitis (1932–2016). Teatre 1951–1972 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/65
Danutė Julija Rutkutė (1922–2019). Teatre 1945–1946 m. PAVB FKV-398/78
Eugenija Šulgaitė (1923–2014). Teatre 1943–1998 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-419/16
Romualdas Urvinis (1937–2016). Teatre 1954–2016 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-402/11
Raimondas Vabalas (1937–2001). Teatre 1953–1956 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/79
Regina Zdanavičiūtė (1925–2015). Teatre 1943–2005 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-425/17

1960–1970 m. aktoriai

Kasmet, teatrinio sezono pradžioje, J. Miltinis į studiją priimdavo naujus mokinius – jaunuolius, neturėjusius jokios aktorinės patirties. Repeticijos, gilinimasis į vaidybos esmę, nuolatinis mokymasis ir studijos sudarė galimybę pradedantiems aktoriams tapti tikrais kūrėjais, scenos meistrais.

Aurimas Babkauskas (1946–1991). Teatre 1963–1972 m.; 1982–1991 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-427/7
Vidmantas Bartusevičius (m. 1991). Teatre 1968–1991 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-428/5
Alfredas Dukšta (g. 1945). Teatre 1964–1965 m.; 1969–1995 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-405/17
Linas Ginkevičius. Teatre 1964–1973 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/20
Rudolfas Jansonas (g. 1947). Teatre 1966–2014 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-402/5
Enrikas Kačinskas (g. 1948). Teatre 1967 m.; 1970–2008 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-403/17
Vidmantas Kereminas (1948–1983). Teatre 1967–1983 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-429/1
Petras Kežys (g. 1946). Teatre 1964–2020 m. PAVB FKV-437/60
Liubomiras Laucevičius (g. 1950). Teatre 1968–1975 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/54
Marytė Maslauskaitė. Teatre 1968–1995 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/57
Eleonora Matulaitė (g. 1938). Teatre 1961–2019 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-405/6
Gintautas Medžiavepris. Teatre 1968; 1971–1984 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/67
Dalia Melėnaitė (g. 1942). Teatre 1962–1998 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-402/1
Algirdas Paulavičius (1943-2020). Teatre 1966–2016 m. Fotogr. Ingridos Žilėnaitės. JMC fondas
Rimantas Pazikas (1946–2010). Teatre 1965 m.; 1968–2010 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-405/7
Jonas Stasiulionis. Teatre 1968–1983 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/33
Petras Steponavičius (1940–2015). Teatre 1960-1964 m.; 1967–1976 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-405/4
Vaclovas Šarauskas. Teatre 1964–1965 m.; 1968–1983 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/47
Gražina Urbonavičiūtė (g. 1946 m.). Teatre 1965–2010 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-402/10
Irena Vasiulytė (g. 1945). Teatre 1967–2016 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-402/13
Danutė Vidugirytė (1943–2004). Teatre 1963–2004 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-401/2

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1970–1980 m. aktoriai

Dramos studijos – savitos Panevėžio dramos teatro mokyklos – išugdyti mokiniai vis papildydavo teatro kolektyvą iki pat režisieriaus Juozo Miltinio išėjimo iš teatro.

Nuo 1981 m. į kolektyvą įsiliejo pirmieji aktoriai, baigę teatrinius mokslus Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, o vėliau – ir kitose auštosiose mokyklose parengti jaunieji aktoriai.

Zita Adukevičiūtė. Teatre 1980–1992 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-403/21
Regina Astrauskaitė. Teatre 1974–2002 m. PAVB FKV-398/80
Albertas Astrauskas. Teatre 1976–1982 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/5
Evaldas Breivė (1956–2000 m.). Teatre 1974–2000 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-403/19
Kęstutis Garbatavičius. Teatre 1978–1990 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/18
Jonas Garliauskas (1951–2002). Teatre 1973–2002 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-402/3
Arvydas Gustas (m. 1988 m.). Teatre 1979–1988 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-437/23
Alma Gustytė (g. 1957 m.). Teatre 1978–1996 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/82
Regina Kairytė (g. 1952 m.). Teatre 1973–2019 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-404/19
Albinas Kėleris (g. 1957 m.). Teatre nuo 1976 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-404/12
Eleonora Koriznaitė (g. 1960 m.) Teatre nuo 1980 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-403/22
Laimutė Mališauskaitė (g. 1955 m.). Teatre 1976–2020 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-403/11
Asta Preidytė (g. 1960 m.). Teatre nuo 1979 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-404/19
Lili Stepankaitė (g. 1953 m.). Teatre 1972–1976 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398/34
Vilmira Šamparaitė (g. 1962 m.). Teatre 1981–2010 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-404/20
Rima Šataitė. Teatre 1976–1992 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-403/23
Julius Tamošiūnas (g. 1958 m.). Teatre nuo 1977 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-403/4