Virtuali paroda

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 80

Naujajame teatre. Aktorių kolektyvas

Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu. 1-oje eilėje – Algirdas Paulavičius ir Kazimieras Vitkus. 2-oje eilėje, iš kairės: 1-a Eugenija Šulgaitė, 3-as Juozas Miltinis, 5-a Dalia Melėnaitė, 6-a Henrika Hokušaitė. 3-oje eilėje, iš kairės: 1-as Algimantas Masiulis, 2-as Bronius Babkauskas, 4-a Ona Konkulevičiūtė, 5-a Gražina Urbonavičiūtė, 6-as Donatas Banionis. PAVB FKV-440/21

Teatre, apie 1985–1988 m. PAVB FJM-1017/4

Teatre, apie 1985–1988 m. PAVB FJM-1017/3

Juozas Miltinis (centre) su Panevėžio dramos teatro aktoriais (buvusiais ir esamais) ir kitais teatro kolektyvo nariais, minint pirmojo spektaklio N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ pastatymo 50-metį. 1-oje eilėje, iš kairės: 1-as Vaclovas Blėdis, 2-a Jadvyga Matulytė, 4-as Juozas Miltinis, 6-a Stasė Breivaitė-Surkevičienė, 7-as Donatas Banionis. 2-oje eilėje, iš kairės: 1-as Raimondas Vabalas, 2-a Regina Zdanavičiūtė, 3-a Eugenija Šulgaitė, 4-as Kazimieras Vitkus, 6-as Gediminas Karka, 7-a Liudvika Marija Adomavičiūtė, 8-a Danutė Juronytė, 9-a Julija Bėdytė-Stepankienė, 10-as Albertas Stepanka. 3-oje eilėje, iš kairės: 1-a Viktorija Vadapolaitė-Ličkūnienė, 2-a Zita Adukevičiūtė, 3-as Eugenijus Grigaliūnas, 4-a Alma Gustytė, 6-a Marytė Maslauskaitė, 7-a Regina Astrauskaitė, 8-a Eleonora Koriznaitė, 9-as Rudolfas Jansonas, 10-a Irena Vasiulytė, 11-as Algirdas Paulavičius, 12-a Eleonora Matulaitė, 13-as Česlovas Pažemeckas, 17-a Nijolė Baužytė, 18-as Romualdas Urvinis. 4-oje eilėje, iš kairės: 4-a Ligita Kondrotaitė, 5-as Julius Tamošiūnas, 6-as Vytautas Kupšys, 7-as Liubomiras Laucevičius, 8-as Albinas Kėleris, 9-as Algimantas Pociūnas, 10-as Petras Kežys. 5-oje eilėje, iš kairės: 2-as Rimantas Teresas, 3-as Rimantas Jovas, 4-as Valerijus Jevsejevas, 5-as Laimutis Sėdžius. 1991 03 15. PAVB FJM-898/1

Juozas Miltinis (centre) su teatro kolektyvu. 1991 03 15. PAVB FJM-898/2

Režisierius Juozas Miltinis su Panevėžio dramos teatro aktoriais, 1991 m. PAVB FJM-915/1

Po „Mirties šokio“ repeticijų. Iš kairės: Algirdas Paulavičius, Regina Zdanavičiūtė, Evaldas Breivė, Danutė Vidugirytė, Juozas Miltinis, Jonas Garliauskas, Dalia Melėnaitė, Vaclovas Blėdis.  Fotogr. Antano Gylio. PAVB FJM-1017/1