Virtuali paroda

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 80

Senajame teatre 1940–1967 m. Aktorių kolektyvas

Senajame Panevėžio dramos teatre režisierius Juozas Miltinis su savo mokiniais aktoriais kūrė ištisus 27 metus. Teatrinį gyvenimą lydėjo sunkumai (kolektyvo formavimas, gyvenamųjų patalpų paieškos ir tvarkymas, dramos studijos organizavimas ir būsimų aktorių ugdymas), suvaržymai (režisieriaus Juozo Miltinio atleidimas 1954–1959 m.), o taip pat ir didžiulė sėkmė (teatro pakilimo laikas po J. Miltinio sugrįžimo).

Aktorių kolektyvas tik atvykus į Panevėžį. Juozas Miltinis – antroje eilėje, iš dešinės pirmas. PAVB FJM-1019/6

Teatro kolektyvas Repeticijų salėje. 1941 m. vasario 23 d. Iš kairės, 1-oje eilėje: Vaclovas Blėdis, Marija Keturakytė, Kazimieras Vitkus, Vladas Gruodis, Paulina Končiūtė, Konstancija Kučinskaitė, Elena Žilėnaitė. 2-oje eilėje: Zigmas Lapinskas, Vladas Tautkevičius, Bronius Raila, Veronika Ruminavičiūtė, Janina Dulskytė, Juozas Miltinis, Veronika Fakejevaitė, Balys Gudanavičius. 3-oje eilėje: Stasys Paska, Bronius Babkauskas, Jadvyga Matulytė, Gediminas Pauliukaitis, Vladas Kazakevičius, Jonas Alekna, Eugenijus Jermolajevas, Aleksas Jančys. PAVB FKV-441/3

Aktoriai gastrolėse (netoli Rokiškio), 1944 m. 1-oje eilėje, iš kairės: Jadvyga Matulytė, Eugenija Šulgaitė, Gediminas Karka, Jonas Alekna, Kazimieras Vitkus. 2-oje eilėje: Stasė Breivaitė, Jonas Kazlauskas, neatpažintas asmuo, Donatas Banionis. PAVB FKV-439/2

Panevėžio teatro kolektyvas apie 1945 m. Režisierius Juozas Miltinis – 2-oje eilėje, viduryje. PAVB FJM-1019/21

Režisierius Juozas Miltinis (antras iš kairės) ir aktoriai gastrolėse, 1950 m. PAVB FKV-439/1

Aktoriai prie senojo dramos teatro Respublikos g. 77, apie 1953 m. 1-oje eilėje, iš kairės: Algimantas Masiulis, Vaclovas Blėdis, režisierius Juozas Miltinis, [?], 2-oje eilėje: Ona Konkulevičiūtė, Romualdas Klasčius, Gediminas Karka, Juozas Jučas, Bronius Babkauskas, Stepas Kosmauskas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-284/10

Aktorių kolektyvas prie senojo teatro, apie 1953 m. Priekyje sėdi Juozas Jučas. Iš kairės, 1-oje eilėje: Stepas Kosmauskas, Regina Zdanavičiūtė, Gediminas Karka, Jonas Alekna, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Ona Konkulevičiūtė, Kazimieras Vitkus, 2-oje eilėje: Romualdas Klasčius, Henrika Hokušaitė, Liudvika Marija Adomavičiūtė, Danutė Juronytė, Česlovas Pažemeckas, 3-oje eilėje: Bronius Babkauskas, Eugenija Šulgaitė, Laimutė Liesytė, Algimantas Masiulis, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Donatas Banionis, Romualdas Urvinis, Stasys Petronaitis. PAVB FKV-440/1

Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu (pirmoje eilėje) Senojo teatro salėje. 1960 m. PAVB FKV-440/5

Aktorių kolektyvas su režisieriumi Juozu Miltiniu. 1965 m. PAVB FKV-335/22

Režisierius Juozas Miltinis su Panevėžio dramos teatro aktorėmis. 1965 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-335/14