Virtuali paroda

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 80

Spektaklių nuotraukos

Spektaklių pastatymai 1941–1993 m.

B. Jonsonas „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) (rež. Juozas Miltinis), 1941 m.

Kazimieras Vitkus – Korbačijo, Vaclovas Blėdis – Voltorė, Jonas Alekna – Korvinas. PAVB FKV-72/3-17

Juozas Miltinis – Volponė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-73/3-1

Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis), 1945 m.

Scena iš spektaklio. Donatas Banionis – Edvardas, Eugenija Šulgaitė – Gaškienė, Romualdas Klasčius – Virvalas, Vaclovas Blėdis – Samodukas, Bronius Babkauskas – Klebonas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-82/19-17

Eugenija Šulgaitė – Gaškienė, Vaclovas Blėdis – Samodukas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-82/7-3

 

Molière’as „Tariamasis ligonis“ (rež. Juozas Miltinis), 1950 m.

Regina Zdanavičiūtė – Tuaneta, Juozas Miltinis – Arganas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-105/12-3

H. Ibsenas „Heda Gabler“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1957 m.

Eugenija Šulgaitė – Heda Gabler, Liudvika Marija Adomavičiūtė – Elvsted, Donatas Banionis – Jorgenas Tesmanas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-136/11-14

Eugenija Šulgaitė – Heda Gabler, Kazimieras Vitkus – Eilertas Levborgas. PAVB FKV-136/6-8

Scena iš spektaklio. Pirmame plane: Dalia Melėnaitė – Heda Gabler, Aurimas Babkauskas – Eilertas Levborgas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-138/17-9

Dalia Melėnaitė – Heda Gabler. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-138/4-2

A. Milleris „Komivojažerio mirtis“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1958 m.

Eugenija Šulgaitė – Linda, Donatas Banionis – Vilis Lomenas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-145/5-2

Donatas Banionis – Vilis Lomenas, Eugenija Šulgaitė – Linda, Algimantas Masiulis – Hepis, Stasys Petronaitis – Bifas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-145/3-3

G. Figueiredo „Lapė ir vynuogės“ (rež. Juozas Miltinis), 1959 m.

Vaclovas Blėdis – Ezopas, Algimantas Masiulis – Ksantas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-151/8-1

Laimutė Liesytė – Melita, Algimantas Masiulis –  Ksantas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-151/1-2

A. Čechovas „Ivanovas“ (rež. Juozas Miltinis), 1960 m.

Gediminas Karka – Šabelskis, Viktorija Vadapolaitė – Babakina, Bronius Babkauskas – Borkinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-155/7-31

Stasys Petronaitis –  Ivanovas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-155/19-2

W. Shakespeare’as „Makbetas“ (rež. Juozas Miltinis), 1961 m.

Stasys Petronaitis – Makbetas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-161/20-35

Stasys Petronaitis – Makbetas, Eugenija Šulgaitė – Ledi Makbet. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-161/16-3

Scena iš spektaklio. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-161/19-17

B. Sruoga „Pavasario giesmė“ (rež. Juozas Miltinis), 1965 m.

Stepas Kosmauskas – Domijonas, Bronius Babkauskas – Žaliugas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-177/8-1

Stasys Petronaitis – Vacius, Eleonora Matulaitė – Aušrinė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-177/3-2

W. Borchertas „Lauke, už durų“ (rež. Juozas Miltinis), 1966 m.

Donatas Banionis – Bekmanas, vienas iš tų, Gediminas Karka – Senis, kuriuo niekas nebetiki. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-183/4-15

Bronius Babkauskas – Gatvės šlavėjas, kuris yra visai ne šlavėjas, Donatas Banionis – Bekmanas, vienas iš tų. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-183/1-7

Donatas Banionis – Bekmanas, vienas iš tų, Danutė Vidugirytė – Mergaitė, kurios vyras viena koja parėjo namo. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-183/8-36

F. Dűrrenmattas „Fizikai“ (rež. Juozas Miltinis), 1967 m.

Scena iš spektaklio. Donatas Banionis – Johanas Vilhelmas Mebijus, pacientas; Stefanija Romualda Mikalauskaitė – Marta Bol, vyresnioji sesuo; Regina Zdanavičiūtė – Lina Rozė; Petras Kežys – Adolfas Fridrichas; Vidmantas Bartusevičius – Vilfridas Kasparas; Stepas Kosmauskas – Oskaras Rozė, misionierius. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-186/1-60

Donatas Banionis – Johanas Vilhelmas Mebijus, pacientas; Bronius Babkauskas – Herbertas Georgas Boitleris, pramintas Niutonu, pacientas; Gediminas Karka – Ernstas Heinrichas Ernestis, pramintas Einšteinu, pacientas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-186/1-39

R. Lankauskas „Viskas baigsis šiandien“ (rež. Juozas Miltinis), 1967 m.

Gediminas Karka – Mašalas, Petras Steponavičius – Marius, Danutė Vidugirytė – Alda, Dalia Melėnaitė – Kristina. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-442/25

F. Dűrrenmattas „Frankas V“ (rež. Juozas Miltinis), 1969 m.

 

Petras Steponavičius – Gijomas, Regina Zdanavičiūtė – Fryda Fiurst, Algimantas Masiulis – Richardas Eglis. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-191/1-127

Algimantas Masiulis – Richardas Eglis, Kazimieras Vitkus – Poilis Noikomas, Bronius Babkauskas – Frankas V, Romualdas Urvinis – Gastonas Šmalcas. PAVB FKV-191/1-98 

A. Strindbergas „Mirties šokis“ (rež. Juozas Miltinis), 1973 m.

Bronius Babkauskas – Kurtas, karantino viršininkas; Dalia Melėnaitė – Alisa, Edgaro žmona, buvusi aktorė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/10-5

Dalia Melėnaitė – Alisa, Edgaro žmona, buvusi aktorė; Donatas Banionis – Edgaras, tvirtovės artilerijos pulkininkas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/6-5

Vidmantas Bartusevičius – Leitenantas; Gražina Urbonavičiūtė – Judita, Edgaro duktė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/13-3

Scena iš spektaklio. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/10-8

K. Saja „Devynbėdžiai“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1974 m.

Scena iš spektaklio. PAVB FKV-206/1-72

Scena iš spektaklio. PAVB FKV-206/1-74

Jonas Garliauskas – Skalnas, Devynbėdžių kaime išaugęs pamestinukas; Rudolfas Jansonas – Klemensas, bulius. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-206/6-9

J. Grušas „Pijus nebuvo protingas“ (rež. Juozas Miltinis), 1974 m.

Scena iš spektaklio. Pirmame plane: Liubomiras Laucevičius – Brukas, Danutė Vidugirytė – Elvyra, Gediminas Karka – Garunkštis, Enrikas Kačinskas – Pijus, Regina Zdanavičiūtė – Agnė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-442/11

Sofoklis „Edipas Karalius“ (rež. Juozas Miltinis), 1977 m.

 

Scena iš spektaklio. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-214/1-10

Scena iš spektaklio. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-214/1-3

A. Galinas „Retro“ (rež. Julius Dautartas), 1982 m.

Scena iš spektaklio. Romualdas Urvinis – Leonidas, Liudmilos vyras, Gražina Urbonavičiūtė – Liudmila, Nikolajaus Michailovičiaus Čmutino duktė, Eleonora Matulaitė – Nina Ivanovna Voronkova, Gediminas Karka – Nikolajus Michailovičius Čmutinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-232/1-22

V. Krėvė „Žentas“ (rež. Julius Dautartas), 1983 m.

Eugenija Šulgaitė – Kalvaitienė, Vaclovas Blėdis – Kalvaitis, Kazimieras Vitkus – Gaidulionis,  Jonas Garliauskas – Juknis.  PAVB FKV-433/12

P. Shafferis „Amadeus“ (rež. Donatas Banionis), 1983 m.

Scena iš spektaklio. Gediminas Karka – Baronas Gotfridas von Svitenas, imperatoriškosios bibliotekos prefektas; Alfredas Dukšta – Grafas Francas Orsinirozenbergas, imperatoriškojo operos teatro direktorius; Algirdas Paulavičius – Jozefas II, Austrijos imperatorius; Albinas Kėleris – Volfgangas Amadeus Mocartas, Kazimieras Vitkus – Grafas Johanas Kilianas von Štrekas, imperatoriškais hofmeisteris; Romualdas Urvinis – Kapelmeisteris Bono; Gražina Urbonavičiūtė – Konstanca Vėber, Mocarto žmona. PAVB FKV-239/1-2

Albinas Kėleris – Volfgangas Amadeus Mocartas, Aurimas Babkauskas – Antonijus Saljeris. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-239/10

R. Gudaitis „Atversk, angele, laiko knygą“ (rež. Julius Dautartas), 1984 m.

Valerijus Jevsejevas – Gediminas, karaliaus Rudvalio ir Monikos sūnus, Marytė Maslauskaitė – Monika, karaliaus Rudvalio žmona. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-242/22

Scena iš spektaklio. Pirmame plane Dalia Melėnaitė – Juodoji moteris. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-242/23

A. Čechovas „Trys seserys“ (rež. Julius Dautartas), 1985 m.

Asta Preidytė – Irina, Prozorovo sesuo; Alfredas Dukšta – Prozorovas Andrejus Sergejevičius; Gražina Urbonavičiūtė – Maša, Prozorovo sesuo; Dalia Melėnaitė – Olga, Prozorovo sesuo. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-244/1-23

R. Bradbury „Pienių vynas“ (rež. Gražina Karlaitė), 1985 m.

Scena iš spektaklio. Arvydas Gustas – Čarlis, Laimutis Sėdžius – Daglas, Eleonora Koriznaitė – Džeinė, Algirdas Paulavičius – Pulkininkas Frilis, Rimantas Jovas – Tomas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-245/1-14

J. Grušas „Mykolas Glinskis“ (rež. Julius Dautartas), 1985 m.

Scena iš spektaklio. Pirmame plane, viduryje Rimantas Jovas – Aleksandras, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis; antrame plane, viduryje Gintaras Adomaitis – Mykolas Glinskis. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-246/10

J. Glinskis „Grasos namai“ (rež. Algimantas Pociūnas), 1986 m.

Dalia Melėnaitė – Marija Pikulienė, Strazdo sugyventinė, Valerijus Jevsejevas – Antanas Strazdas, kunigas-poetas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-251/9-4

J. Marcinkevičius „Katedra“ (rež. Saulius Varnas), 1988 m.

Romualdas Urvinis – Motiejus,  Aurimas Babkauskas – Laurynas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-261/2-3

Vaižgantas „Nebylys“ (R. Samulevičiaus inscenizacija, rež. Algimantas Pociūnas), 1990 m.

Eleonora Matulaitė – Šnervienė, Vidmantas Bartusevičius – Kazys, Irena Vasiulytė – Šnervienė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-266/1-10

Valerijus Jevsejevas – Jonas (Nebylys),  Gediminas Karka – Kunigas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-442/28

W. Saroyanas „Mano širdis kalnuose“ (rež. Vytautas Kupšys), 1990 m.

Scena iš spektaklio. Petras Kežys – Misteris Kozakas, bakalėjininkas; Rimantas Jovas – Benas Aleksanderis, Džonio tėvas, poetas; Julius Tamošiūnas – Filipas Karmaiklas, jaunuolis iš senelių prieglaudos; Albinas Kėleris – Džasparas Mak-Gregoras, žmogus, kurio širdis kalnuose; Enrikas Kačinskas – Misteris Vaili, laiškininkas; Laimutis Sėdžius – Džonis; Marytė Maslauskaitė – Senelė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV- 267/1-10

K. Sokolovas „Liūdna karvė ir švelnusis jautis“ (rež. Peteris Stoičevas), 1993 m.

Rimantas Teresas – Jis, Jos vyras, dramaturgas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-281/7-2