Virtuali paroda

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 80

Senajame teatre 1940–1967 m. Pirmieji pastatymai

Buvo pradėtas kurti naujas teatras, negailint laiko, jėgų ir atsidavimo.

Jaunas aktorių kolektyvas, ne tik dirbdamas, bet ir besimokydamas, po šešių savaičių intensyvių repeticijų pakvietė žiūrovus į pirmąją premjerą. 1941 m. kovo 15 d. buvo parodytas spektaklis Nikolajaus Pogodino „Sidabrinis slėnis“ ir taip užfiksuotas naujojo teatro atidarymas. Pirmąją premjerą labai palankiai sutiko to meto spauda, įvertindama aktorių užsidegimą, gyvybingumą ir nuoširdumą.

Tais pačiais metais buvo pastatyti dar du spektakliai: balandžio mėnesį – Beno Jonsono „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“), spektaklis, gyvavęs tris dešimtmečius, ir spalio mėnesį – Kazio Binkio „Atžalynas“.

Pirmojo spektaklio N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ repeticija, 1941 m. Režisierius Juozas Miltinis – kairėje. PAVB FJM-1019/27

Spektaklio „Sidabrinis slėnis“ (režisierius Juozas Miltinis) I veiksmo repeticija: Janina Dulskytė – Tania, Stasys Paska – Solonkinas, Bronius Raila – Kostenko, Juozas Miltinis – Čerkasovas, Bronius Babkauskas – Kulkovas. 1941 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1019/22

Panevėžio dramos teatras repetuoja „Sidabrinį slėnį“. Režisierius Juozas Miltinis – pirmoje eilėje, viduryje. 1941 m.vasario 23 d. PAVB FKV-441/1

„Sidabrinio slėnio“ repeticija: Bronius Babkauskas, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Vladas Gruodis, Stepas Kosmauskas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1019/23

Scena iš teatro pirmojo pastatymo „Sidabrinis slėnis“. PAVB FJM-1019/30

„Sidabrinis slėnis“ – pirmasis Panevėžio dramos teatro spektaklis teatro atidarymui. 1941 03 15. PAVB FJM-1019/29

Spektakliui „Sidabrinis slėnis“ scenografiją kūrė dailininkas Liudas Vilimas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1019/28

 

B. Jonsono „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) II veiksmas, II paveikslas. Kobačijo kambarys. Liudo Vilimo dekoracijos. Janina Dulskytė – Kanina, Kazimieras Vitkus – Korbačijo. 1941 06 17. PAVB FJM-1019/25

Pirmasis „Sukčiaus testamento“ („Volponės“) sąstatas. Iš kairės: Bronius Babkauskas – Moska, Janina Dulskytė – Kanina, Juozas Miltinis – Volponė, Balys Gudanavičius – Policijos vadas, Veronika Ruminavičiūtė – Kolomba, Vaclovas Blėdis – Korvinas, Zigmas Lapinskas – Leonė, Kazimieras Vitkus – Korbačijo, Vladas Tautkevičius, Stepas Kosmauskas – Policininkai. 1941 m. gegužė. PAVB FJM-1019/24

Pirmasis „Sukčiaus testamento“ („Volponės“) pastatymas. IV veiksmas. Teismas.  Iš kairės: Zigmas Lapinskas – Leonė, Jonas Alekna – Teisėjas, Kazimieras Vitkus – Korbačijo, Balys Gudanavičius – Policijos vadas, Bronius Babkauskas – Moska,  Gediminas Pauliukaitis – Voltorė, Jadvyga Matulytė – I Dama, Janina Dulskytė – Kanina, Veronika Fakejevaitė – II Dama, Veronika Ruminavičiūtė – Kolomba, Vaclovas Blėdis – Korvinas. 1941 m. gegužė. PAVB FJM-1019/31

K. Binkio „Atžalynas“. Zigmas Lapinskas – Žiogas, Jonas Alekna – Tijūnas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-78/6-1

K. Binkio „Atžalynas“. Scena iš spektaklio. Scenografija Jono Surkevičiaus. PAVB FKV-78/8-1