Virtuali paroda

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 80

Panevėžys. Pradžia

1940 m. lapkričio 18 d. nutarta steigti Valstybinį dramos teatrą Panevėžyje.

Artistams atrinkti buvo skelbiamas konkursas, kuris vyko gruodžio 1 d. Kaune, Valstybės teatre. Atrinkti jaunieji aktoriai priimti „dramos aktoriais kandidatais“, o Juozas Miltinis priimtas „aktoriumi su teise režisuoti“ naujajame teatre. Kauno darbo rūmų vaidybos studija ir tapo būsimo Panevėžio teatro trupės branduoliu.

1940 m. gruodžio 6 d. telegrama: iš Kauno į Panevėžį išvyksta 18 žmonių. Tąsyk į Panevėžį  atvyko šiek tiek mažesnė grupė jaunųjų aktorių – 13 su vadovu Juozu Miltiniu. PAVB FKV-18/8

Aktoriai iš pradžių buvo apgyvendinti „Rambyno“ viešbutyje (miesto centre, Respublikos g.). Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-284/1

Buvęs „Rambyno“ viešbutis (Respublikos g. 36) 2018 m. Fotogr. Stasio Povilaičio. JMC fondas

Vėliau (po 1941 01 15) aktoriai su J. Miltiniu įsikūrė buvusiame Marijonų vienuolyne. Ir laikėsi „vienuoliškų prisakymų“. Naujieji panevėžiečiai, patekę į vienuolyną, ėmė panašėti į tikruosius vienuolius. Čia mokėsi ypatingo gyvenimo būdo. Visi gyveno vienoje vietoje, bendrai valgydavo. Patys remontavo ir tvarkė teatro patalpas. Laikėsi griežtos dienotvarkės. Didžioji laiko dalis buvo skiriama mokslui ir repeticijoms. Apsėsti teatru, dirbo po 16-18 val. Tokie buvo pirmieji metai. Taip prasidėjo teatro istorija. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-284/8

Panevėžio dramos teatro aktorių trupė ant buvusio Marijonų vienuolyno laiptų. 1941 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-284/5

Marijonų vienuolyno pastatas (Marijonų g. 24), dabar – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektoratas. 2018 m. Fotogr. Stasio Povilaičio. JMC fondas

Prie pastato P. Puzino g. Nr. 13. Keletą metų čia buvo aktorių bendrabutis, taip vadinamas „Kolchozas“. Šiame name su sodeliu šešis metus gyveno ne tik aktoriai, bet ir jų mokytojas Juozas Miltinis. Apie 1941–1943 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-283/2

Aktoriai Kazimieras Vitkus, Vaclovas Blėdis ir Donatas Banionis Panevėžyje, P. Puzino g. bendrabučio sodelyje. 1941 m. rugpjūčio 17 d. PAVB FKV-441/7

Režisierius Juozas Miltinis ir aktorius Vaclovas Blėdis „Kolchoze“, aktorių bendrabutyje. 1941 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-283/11

P. Puzino gatvės Nr.13 namo kieme; sėdi, iš kairės: aktoriai Vaclovas Blėdis, Donatas Banionis, Paulina Končiūtė, Kazimieras Vitkus, stovi: aktoriai Stepas Kosmauskas, Janina Dulskytė, Juozas Miltinis. Apie 1941–1943 m. PAVB FKV-283/14

Buvęs aktorių bendrabutis P. Puzino g. (dabar Nr. 9). 2018 m. Fotogr. Stasio Povilaičio. JMC fondas

Teatro gatvės namas Nr. 4, apie 1950 m. Šiame name kurį laiką gyveno Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Regina Zdanavičiūtė, Stasys Petronaitis, Algimantas Masiulis, šeimas sukūrę Eugenija Šulgaitė ir Gediminas Karka, Adelė Rožėnaitė ir Bronius Babkauskas, Henrika Hokušaitė ir Stepas Kosmauskas, Ona Konkulevičiūtė ir Donatas Banionis ir kiti. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-866

Buvęs aktorių namas Teatro g. Nr. 4. dabar perstatytas – ant senųjų pamatų iškilo naujas pastatas. 2018 m. Fotogr. Stasio Povilaičio. JMC fondas