Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1991 m. PAVB RKRS F9-1078-5

Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai Elenai Gabulaitei 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Virtualioje parodoje žymios Panevėžio pedagogės, kraštotyrininkės, ateitininkės, kultūros ir visuomenės veikėjos Elenos Gabulaitės (1916–1999) 100-osioms gimimo metinėms paminėti eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomo gausaus Elenos Gabulaitės rankraščių fondo (santr. PAVB RKRS) bei jos asmeninės bibliotekos, kuriuos po mokytojos mirties perdavė E. Gabulaitės sūnėno Vladislovo Galiausko šeima. Fotografijų ir dokumentų vaizdai pagyvinami ištraukomis iš E. Gabulaitės atsiminimų rankraščių. Šalia autentiškos archyvinės medžiagos pateikiama Elenos Gabulaitės grožinės kūrybos bei publicistikos fragmentai, publikacijos apie pedagogę bei E. Gabulaitės bibliografija.

Nuotraukoje – Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1991 m. PAVB RKRS F9-1078-5

Parodą parengė
Sigita Marcinkevičienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Internete publikavo
Inga Vienažindienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus  vyresn. bibliotekininkė